Ба чоп

 

             Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар                нимсолаи аввали соли 2017  дастуру супоришњои дар Паёми Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти                 Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз  22 декабри соли 2016 баёншударо сармашќи      кори худ намуда, фаъолияташро дар заминаи Стратегияву барномањои амалкунада ба роњ монда, дар робита ба иљрои супоришњои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Низомнома, Наќшаи кории Вазорат ва Агентӣ, дигар санадҳои меъёрии ҳуќуќии соҳавӣ дар нимсолаи аввали соли 2017  як ќатор корњоро ба анљом расонид.

Агентї фаъолияташро аз тањияи Наќшаи чорабинињо оид ба иљрои вазифањое, ки дар Паёми Президенти Љумњурии                    Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 22 декабри соли 2016 зикр гардидаанд, оѓоз намуда, љињати амалї намудани он чорањои мушаххас андешид.

Тибќи  Наќшаи чорабинињо оид ба иљрои вазифањое, ки дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон аз 22 декабри соли 2016 “Дар бораи  самтњои асосии сиёсати дохилию хориљии Љумњурии Тољикистон” дарљ гардидаанд,  рољеъ ба иљрои банди 54: “Самаранокии пешнињоди кўмаки унвонї ва дастгирии иљтимоии табаќањои осебпазири љомеа таъмин карда шавад” ва банди 55: “Барои бењтар намудани шароити моддиву иљтимоии оилањои камбизоат, ятимону маъюбон ва шахсони яккаву танњо тадбирњо амалї карда шаванд”  ба Вазорат њар моњ маълумоти муфассал  ирсол карда мешавад.

Фармони Президенти  Љумњурии Тољикистон аз 30 августи  соли 2013, №1504 «Дар бораи Стратегияи муќовимат ба                   коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2020» тањти роњбарї ва иљроиш ќарор дода шуда, оид ба иљроиши                 “Наќша чорабинињои татбиќи Стратегияи муқовимат бо коррупсия дар Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолии Вазорати                  тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015 - 2017” дар нимсолаи аввали соли 2017 ба Вазорат маълумот пешнињод гардид.

Бобати ворид намудани таѓйиру иловањои марбута ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2014, №148 “Дар бораи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон” ва ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 марти соли 2014, №168 “Дар бораи Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон” таклифу пешнињодњо омода карда шуда, ба Вазорат пешнињод карда шуд.

Бо маќсади такмил додан ва даќиќ намудани Махзани ягонаи маълумот оид ба категорияи шахсони имтиёздор ва ниёзманд      Агентї ба шањру ноњияњои љумњурї  оид ба пешнињоди  шумора ва руйхати ном ба номи иштирокчиён ва маъюбони ЉБВ,                      њамсарони бесаробонмонда, шахсоне, ки дар солњои ЉБВ дар аќибгоњ фаъолият кардаанд, маъюбону љанговарони                                      интернатсионалист ва Артиши Шўравї, иштирокчиён ва маъюбони СНБА «Чернобил», маъюбони то сини 18- сола, кўдакони     ятим, шахсони яккаву танњо ва оилањои камбизоат аз 5 декабри соли 2016, №1.4.1/831 барќиянома ирсол намуд. Маълумот аз шањру ноњияњои љумњурї љамъоварї ва љадвали љамъбастї тартиб дода шуда, моњи январи соли 2017 ба Вазорат пешнињод карда шуд.

Тибќи супориши Вазорат аз 19 майи соли 2017, № 1-5/3607-3220 љадвали умумии миќдорї ва рўйхати ном ба номи кўдакони ятими кулл ва нимятим  дар миќёси вилоятњо, шањри Душанбе ва шањру ноњияњои љумњурї омода гардида, пешнињод карда шуд.

Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон аз 27 сентябри соли 2016, №719  “Дар            бораи тадбирњои иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 23 августи соли 2016, №368 “Дар бораи Наќшаи чорабинињо        оид ба татбиќи Консепсияи рушди низоми хизматрасонии иљтимої дар Љумњурии Тољикистон”  мавриди роњбарї ва иљроиш ќарор     дода шуд. Дар пайваст ба ин, бо маќсади иљрои ќарори номбурда, тибќи фармоиши дахлдори Агентї аз 15 декабри соли 2016, №30 Наќшаи чорабинињо тањия ва тасдиќ гардида, мавриди корбарї ќарор дорад.

Тибќи Барќияномаи Вазорат аз 30 январи соли 2017, №6/5-27 таклифу пешнињодњо оид ба ворид намудани таѓйироту иловањо ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 декабри соли 2008, №600 “Дар бораи Тартиби хизматрасонии тиббию санитарї ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар муассисањои системаи давлатии тандурустї” тањия карда шуда, ба Вазорат пешнињод гардиданд.

Љињати омодабошии њамаљониба ва дар сатњи баланд, сазовор таљлил намудани Рӯзи кормандони соњаи њифзи иљтимоии            ањолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, иљроиши  Фармоиши Агентї аз 21 ноябри соли 2016, №28 «Дар бораи таҷлили «Рӯзи кормандони            соњаи њифзи иљтимоии ањолии Ҷумҳурии Тоҷикистон»  ва Нақшаи чорабиниҳои Агентї 10 январи соли љорї маљлиси Кумитаи              тадорукот барпо карда шуд. Дар љаласаи мазкур, љињати иљрои барќияи телефонии Вазорат аз 9 январи соли 2017,№1-5/126-91    њуљљатњои кормандони фаъоли дастгоњи марказї ва муассисањои соњаи њифзи иљтимоии ањолї баррасї карда шуда, барои                   ќадрдонї ва њавасмандгардонї  ба Вазорат  пешнињод карда шуд. Чорабинии  мазкур дар сатњи зарурї бо иштироки  собиќадорони соњаи њифзи иљтимоии ањолї аз вилоятњои Суѓд, Хатлон, ВМКБ ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї 25 январи соли 2017 дар маљлисгоњи  Хадамоти  назорати давлатии санитарї эпидимиологї бошукўњ гузаронида шуд.

 Мурољиати Ассотсиатсияи тањвилкунандагони мањсулоти тиббї ва фармасевтии Љумњурии Тољикистон аз 21 феврали соли  2017, №03 оид ба додани иљозат барои воридот ва фурўши маводњои дорувории зиддисилї баррсасї карда шуда, ба Вазорат љавоб ирсол карда шуд.

Бо маќсади пешгирї аз њолатњои фавќулоддаи садамаи барќї вобаста ба иљрои супориши банди 5 протоколи №1-и Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 20 январи соли 2017 ва Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии  Тољикистон аз 1 феврали соли 2017, №55 “Дар бораи пешгирї аз њолатњои фавќулоддаи садамаи барќї”  бо кормандони Агентї ва муассисањои зерсохтор корњои фањмондадињї гузаронида шуд.

Дар давраи њисоботї Агентї наќшаи чорабинињоро љињати дар сатњи баланд гузаронидани  Рўзи  Модар,  љашни байналмилалии Наврўз, Рўзи Ѓалаба, рўзи Вањдати миллӣ, иди Саиди фитр  ва дигар иду љашнњо тањия намуд. Ин маросимњо дар муассисањои давлатии хона-интернатњо, истироњатгоњњо ва марказњои будудбоши рўзона дар доираи риояи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо»  бо иштироки намояндагони Агентї ва бо шукуњу шањомати хоса таљлил  гардиданд.

  Њамзамон,   ќайд кардан ба маврид аст, ки љашни 72 солагии Рўзи Ѓалаба  бо иштироки ветеранњои Љанги Бузурги Ватанї,      шахсони ба онњо баробаркардашуда, намояндагони  Маќомоти иљроияи  њокимияти давлатии ноњияи Варзоб, Вазорати тандурустї  ва њифзи иљтимоии   ањолии Љумњурии Тољикистон, инчунин иштироки  воситањои ахбори омма љашн  гирифта шуд.

Супориши Протоколии маљлиси Њукумати  Љумњурии Тољикистон аз 26 майи соли 2017, №5 мавриди иљроиш ќарор дода           шуда,   оид ба дастгирии шањрвандони эњтиёљманду бепарасторон дар моњи Рамазон ба Вазорат маълумоти љамъбастї ирсол карда  шуд. Дар иртибот ба иљроиши супориши мазкур  аз 55 нафар кормандони Агентї ба маблаѓи 1620 сомонї  ва аз њисоби кормандони муассисањои системаи њифзи иљтимоии ањолї   12766 сомонї маблаѓи фитри рўза љамъоварї карда шуда, муттамарказ ба Вазорат љињати дастрас намудан ба ниёзмандон  супорида шуд.     

Барои балан бардоштани савияи дониши кормандон ва малакаи кории онњо Наќшаи машѓулиятњои идоравї тањия ва ба имзо расонида шуда, дар давраи њисоботї  дарсњои бозомузї дар мавзуњои гуногуни ањамияти сиёсї, иљтимої, њуќуќї ва иќтисодї дошта  гузаронида шуданд.

 Мутобиќи  моддаи 31 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи хизмати давлатї” ва талаботи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2005, №289 “Дар бораи тасдиќи Эъломия оид ба андоз аз даромад ва Эъломия оид ба вазъи амволи хизматчии давлатї”  дар Дастгоњи марказии Агентї чамъовари карда шуда, ба Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон маълумот пешнињод гардид.

Мутобиќи моддаи 18 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи хизмати давлатї” ва Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 10 марти соли 2016, №647 “Оид ба Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї”  22 майи соли љорї озмуни кушода барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї доир карда шуд.

Ба озмун барои ишѓоли мансабњои холї 15 мансаб пешнињод гардида,  24 њуљљат аз тарафи шањрвандон ќабул карда шуд, ки дар натиљаи он 13 шањрванд ба кор ќабул карда шуд.

Яке аз самтњои асосии фаъолияти Агентї ташкил ва ба низом даровардани кори муассисањои хизматрасонии иљтимої новобаста аз шакли моликияташон, аз љумла дар муассисањои давлатии хона-интернатњо ва осоишгоњу истироњатгоњњо буда, бобати дар сатњи зарурї пешнињод намудани хизматрасонињои иљтимоию тиббї ба бошандагон чорањои зарурї меандешад.

Айни замон дар муассисањои будубоши доимии соњаи њифзи иљтимоии ањолї 1375 нафар бошандагон, аз љумла 788 нафар мард, 587 нафар зан ва аз инњо 354 нафараш кўдакони маъюб мебошанд. Аз ин шумора маъюбони гуруњи якум - 235 нафар, маъюбони гуруњи дуюм – 575 нафар, маъюбони гуруњи сеюм - 11 нафар ва боќї нафаќахўрони яккаву танњо мебошанд.

Ба бошандагони ин муассисањо 958 нафар кормандон хизмат мерасонанд.

Дар давраи њисоботї тибќи Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон аз 02 июни соли 2015, №601 “Дар бораи тасдиќи меъёри харољоти маводи ѓизої дар муассисањои њифзи иљтимоии ањолї барои соли 2016” меъёри харољоти маводи ѓизої ба њар як бошанда (кўдакон ва калонсолон) мутаносибан 14-16 сомониро ташкил медињад.

Мавриди зикр аст, ки тибќи Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 10.02.2014, № АП-159 ба муассисањои зертобеъи Агентї сарпарастон таъин шуаанд, ки дар арафаи иду љашнњо кўмакњои хайриявии худро мерасонанд. Дар давраи њисоботї ба муассисањои давлатии хона-интернатњо аз њисоби вазорату идорањо, ташкилотњои давлатию ѓайридавлатї ва шахсони алоњида ба маблаѓи 1195795 сомонї кўмакњои хайриявї, аз ќабили маводи ѓизої, сарулибос, таљњизот ва дигар кўмакњо ворид гардидаанд (љадвал замима мегардад).

Таззакур бояд дод, ки фаъолияти муассисањои давлатии хона – интернатњо бобати дар сатњи зарурї расонидани хизматњои иљтимоию тиббї ба бошандагон тањти назорати доимии кормандони Агентї ќарор дошта, пайваста омўзишњо гузаронида мешаванд.

Новобаста ба ин, дар баъзе муассисањо дар самти коргузорї ва ба тартиб даровардани парвандањои бошандагон норасогињои зиёд ба чашм мерасанд. Масъалаи бартараф намудани камбудихои ошкоргардида, дар маљлисњои назоратии назди директори Агентї мавриди баррасї ќарор дода шуда, ба масъулин барои дар муњлатњои муќарраргардида бартараф намудани камбудињои ошкоргардида супоришњои ќатъї дода мешавад.

Дар ин давра бо маќсади таъмини иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 марти соли 2016, № 130 «Дар бораи сариваќт омода намудани соњањои иќтисодиёт ва иљтимоиёти љумњурї барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоњу зимистони солњои 2017– 2018» Наќшаи чорабинињои Агентї тањия ва тасдиќ гардид, инчунин дар асоси Фармоиши директор аз 19 апрели соли 2017, №9  “Дар бораи сари ваќт омода намудани муассисањои соњаи њифзи иљтимоии ањолии Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон” аз њисоби кормандони Агентї Ситоди доимоамалкунанда таъсис дода шуд. Тибќи Наќшаи чорабинињо омодагї ба мавсими зимистон дар муассисањои соњаи њифзи иљтимоии ањолї оѓоз гардида, барои фаъолияти муътадили муассисањо дар давраи тирамоњу зимистон, љадвали талаботи маводи ѓизої ва сўзишворї тањия ва тасдиќ гардид. Љињати дар њолати корї ќарор доштани дегхонањое, ки бо ангишт кор мекунанд ва бо гармї таъмин намудани муассисањои давлатии хона – интернатњо ва марказњои будубоши рўзона чорањои амалї андешида шуданд. Дар њамаи муассисањо навбатдории шабонарўзї ташкил шуда, оид ба вазъи будубоши бошандагон мунтазам маълумот пешнињод менамоянд.

Дар робита ба ин, тибќи супориши Вазорат аз 12 майи соли 2017 мактуби Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон        № 25/1-1195  аз 10.05.2017 оид ба натиљаи санљиши такрорӣ  љињати иљрои талаботи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз           31.03.2016, № 130 “Дар бораи сари ваќт омода намудани соњањои иќтисодиёт ва иљтимоиёти љумњурї барои фаъолияти мунтазам ва     самарабахш дар давраи тирамоњу зимистони соњои 2017-2018” ва камбудињои ошкоргардида дар муассисањои соњаи њифзи иљтимої бо иштироки масъулини соња мавриди муњокима ќарор дода шуд. Дар натиља љињати аз байн бурдани камбудињои ошкоргардида тадбирњои зарурї андешида шуданд.

             Таззакур бояд дод, ки фаъолияти муассисањои давлатии хона – интернатњо ва истироњатгоњњо бобати дар сатњи зарурї расонидани хизматрасонињои иљтимоию тиббї ба бошандагону истироњаткунандагон тањти назорати доимии кормандони Агентї ќарор доранд.  Фаъолияти муассисањо мунтаззам санљида шуда, дар маљлисњои назоратии назди Директори Агентї  бо иштироки роњбарони муассисањо муњокима карда мешаванд. 

   Барои дар њаљми зарурї захира намудани мањсулоти хўрока  дар  муассисањои  давлатии хона- интернатњо  аз  мањсулоте, ки аз  хољагии ёрирасон  ба даст меоранд, низ истифода  мебаранд.  

Дар давраи њисоботї барои дар сатњи  баланд гузаронидани Рўзи њифзи кўдакон (1июн) дар муассисањои иљтимої   наќшаи чорабинињо  тањия   гардида,   барои дилхушии кўдакон чорабинињои фарњангї гузаронида шуданд.     

Љињати иљрои супориши Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 феврали соли 2017, №1-5\1256-1153 оид ба ташкили шанбегї бањри таќвияти корњои созандагї ва дар сатњи баланд таљлил намудани идњои умумимиллї дар њамаи муассисањои соња мунтазам шанбегињо гузаронида шуда, корњои кабудизоркунии гирду атрофи муассисањо, шинондани дарахтони  сояафкан ва мевадињанда,  нарм кардани заминњо, гулшинонї, таъмири њуљрањо ба анљом расонида шуданд, ки ин барои ободонии муассисањои иљтимої мусоидат намуд.

Дар баробари ин љињати рушди хољагињои ёрирасон, роњбарони муассисањо муваззаф гардиданд, ки аз рўи имконият ба кишти такрорї диќќати махсус зоњир намуда, аз як замин 2-3 њосил ба даст оранд. Инчунин, дар муассисањо парвариши чорвои калону майда низ ба роњ монда шудааст, тавсия дода шуд, ки дар оянда љињати ривољ додани ин самт чорањои зарурї андешида шаванд.

Соли љорї дар муассисањои давлатии соњаи њифзи иљтимоии ањолї ба ташкил ва зиёд намудани гармхонањо таваљљуњ зоњир карда шуд, ки барои таъмини муассисањо бо сабзавоти тару тоза мусоидат намуд. Њамзамон, роњбарони муассисањои иљтимої вазифадор шуданд, ки мувофиќи имконият моњипарварї, мурѓпарварї ва харгўшпарвариро низ ба роњ монанд.

Дар давраи њисоботї дар тамоми муассисањо фаъолияти фито-барњо ба роњ монда шуда, айни њол ба миќдори 36 номгуи гињњои шифобахш, љамъоварӣ ва захира карда шуд, ки дар асоси тавсияи табибон бошандагон аз гиёњњои шифобахш ба тариќи нўшоба ва дамоба истифода менамоянд. Ќайд кардан зарур аст, ки парвариши 6 намуди гиёњњо дар заминњои назди муассисањо ба роњ монда шудааст.

Ќобили зикр аст, ки љињати дар сатњу сифати баланд гузаронидани мавсими истироњатии соли 2017 Наќшаи чорабинињо тањия гардид. Тибќи наќша  истироњатгоњњо ва осоишгоњи системаи Агентї то оѓози мавсими истироњатии навбатї  корњои омодагиро ба анљом расониданд.

Аз љумла, дар муассисањои давлатии «Осоишгоњи табобатии собиќадорони љангу мењнати «Харангон»  зиёда аз 140                        дарахтони мевадињанда, 28 дарахти сояафкан, истироњатгоњњои табобатии собиќадорони љангу мењнати «Дўстї» зиёда аз 400                  дарахтони мевадињанда ва  сояафкан, «Ромит» зиёда аз 200 нињоли дарахтони мевадињанда, 500 дарахти сояафкан шинонида                  шудааст. Корњои кабудизоркунии гирду атроф, шинонидани гулу буттањо ва овехтани шиору овезањо то саршавии мавсими                     истироњатї анљом дода шуданд. Ќобили зикр аст, ки дар номгўи ташкилотњои системаи  Агентї 1 осоишгоњ - Муассисаи давлатии   «Осоишгоњи табобатии  собиќадорони љангу мењнати «Харангон»-и ноњияи Варзоб», 3 истироњатгоњ:  «Истироњатгоњи табобатии  собиќадорони љангу мењнати «Дўстї»-и ноњияи Љайњун», «Ромит»-и  шањри Вањдат», ва «Биби Фотимаи Зањро»-и ноњияи Ишкошим бо филиалаш дар ноњияи Роштќалъа (Занинс)» ба таври мавсимї фаъолият менамоянд.         

Роњхатњои санаторї - курортї дар асоси ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 2011, № 603 «Дар бораи тасдиќи Ќоидањои таъмин намудани маъюбон бо табобати санаторї-курортї» ва љадвали тасдиќнамудаи Директори Агентї оид ба  таќсимоти роњњатњо ба бахшњои њифзи иљтимоии ањолї дастраси имтиёздорон гардонида шуданд.  

Мавриди зикр аст, ки тибќи фармоиши директори Агентї аз 19 апрели соли 2016, № 5 дар мавсими истироњатиии соли равон бо назардошти имкониятњои молиявї 1965 адад роњхатњои ройгон барои имтёздорон, собиќадорони љангу мењнат ва маъюбон

људо гардид.

 Аз љумла, дар муассисањои давлатии истироњатгоњи «Дўстї» дар 8 баст (550 нафар), истироњатгоњњои «Ромит» дар 8 баст (350нафар), осоишгоњи «Харангон»  (585нафар) ба муддати 18 рўзї, истироњатгоњи «Биби Фотимаи Зањро»-и ноњияи Ишкошим бо филиалаш дар 10 баст (480 нафар)  ба муддати 12 рўзї имтиёздорон ба табобату истироњат ва тавонбахшї фаро гирифта мешаванд. Дар маљмўъ, имконияти истироњатгоњњо дар як баст  270 кат –љойро ташкил менамояд. Аз аввали мавсими имсола дар муассисањои истироњатии соња 375 нафар бо роњњат ва 85 нафар ба тариќи худмаблаѓгузорї ба истироњату табобат фаро гирифта шуданд.

Аз  љумла:       

-         дар истироњатгоњи «Дўстї» - 100 нафар  (25 нафар роњбалад) ва 54 нафар худмаблаѓгузор; 

-         дар истироњатгоњи “Ромит” - 116 нафар роњхат, (20 нафар роњбалад) ва 24 нафар худмаблаѓгузор:

-         дар  осоишгоњи  «Харангон» - 113 нафар роњхат, (24 нафар рохбалад) ва 7 нафар  худмаблаѓгузор.

Бояд ќайд намуд, ки мавсими истироњатї дар Муассисаи давлатии “Бибї Фотимаи Зањро”-и ноњияи Ишкошим ва филилали он дар ноњияи Роштќалъа аз 20 май оѓоз гардида, дар ду баст 46 нафар ба истироњат фаро гирифта шуданд.

             Мавриди зикр аст, ки хизматрасонињои ройгони  иљтимої яке аз самтњои муњими соњаи њифзи иљтимоии ањолї ба шумор рафта, ба шањрвандоне расонида мешаванд, ки дар њолати душвори зиндагї ќарор дошта, аз њама бештар осебпазиранд ва ба дастгирию роњбаладии  иљтимої  эњтиёљ доранд.

Ќишри ниёзманди љомеа њамеша муњтољи дастгирию ѓамхорї мебошад. Инро ба назар гирифта, давлат ва Хукумати Љумњуриии Тољикистон замина ва шароити хуберо дар даврони истиќлолият  фароњам намуд.   

Яке аз шаклњои пазируфта дар самти хизматрасонии иљтимої пешнињод намудани хизмати иљтимої бевосита дар макони зисти эњтиёљманд, дар муњити одаткардааш мебошад. Маќсад аз пешнињоди ин шакли хизматрасонии иљтимої ба пиронсолон ва маъюбоне, ки ба худ пурра ё ќисман хизмат расонида наметавонанд, муњайё намудани шароити зиндагии арзанда,

мутобиќшавии иљтимої ва бо роњи омўзиш ба даст овардани фаъолияти мустаќилонаи мизољ  мебошад. Љињати пешнињоди ин шакли хизматрасонї дар миќёси љумњурї 40 адад шуъбањои хизматрасонии иљтимої дар хонаи маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї фаъолият доранд, ки 769 кормандон дар давоми  нимсолаи аввали  соли 2017 ба 4957 нафар ниёзмандон ва оилањои   эњтиёљмандхизматњои  иљтимої- маишї, равонї, њуќуќї, маслињатї, намояндагї ва роњбаладї расониданд.

Фаъолияти ин шуъбањо дар давраи  њисоботї мунтазам тањти назорати мутахассисони Агентї ќарор дошт. Наздик намудани фаъолияти  шуъбањои болозикр  ба стандартњои њадди аќали хизматрасонињои иљтимої имкон медињад, ки сатњу  сифати  хизматрасонињои иљтимої  ба таври назаррас  бењтар гарданд.

Давоми нимсола дар фаъолияти  ин шуъбањо нисбат ба  солњои ќаблї  таѓйироти љиддї ба вуљуд омада бошанд њам,  њанўз ќонеъкунандаи  талаботи муосир нестанд.   

Мавриди зикр аст, ки  кормандони шуъбањо њангоми њуљљатгузорї  ба камбудињо роњ медињанд. Технологияи  роњнамоии          инфиродии  истифодабарандаи  хизматњои  иљтимої “Кейс- менељмент” њанўз пурра ба роњ  монда нашудааст.  Аз ин рў, эњтиёљоти  њамаљонибаи мизољ (эњтиёљ ба нигоњдории солимиву  љисмонї, эњтиёљот ба тавонбахшї, ташаккули зењниву равобит, эњтиёљот ба кўмаки  тиббиву табобат, эњтиёљот  ба њифзи њуќуќ ва ѓайрањо) мавриди арзёбї ќарор дода нашуда, наќшаи фардии хизматрасонї барои  истифодабарандаи хизмат тањия намегардад.  На дар њама  шуъбањо бо мизољон шартнома мебанданд ва њуќуќу  уњдадорихояшонро ба онњо фањмонида медињанд. Кормандони иљтимоии баъзе шуъбањо  рўзномањои корї дошта бошанд   њам, њангоми хизматрасонї дар онњо имзои мизољонро намегиранд. Бо вуљуди он ки дастурамал дастрас гардонида шуда бошад њам,      мудирони шуъбањо ва кормандони иљтимої оид ба технологияи нави хизматрасонї “Кейс- менељмент”  маълумоти кофї надоранд.      Аз ин лињоз, ба мутахассисон лозим омад, ки дар мањалњо оид ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 13 декабри соли 2012,   №724 “Тартиб ва њаљми пешнињод намудани хизматрасонињои ройгони иљтимої” ва технологияи нави хизматрасонї ба                         кормандони шуъбањо дастур дињанд. Сатњу сифати хизматрасонии иљтимої аз бисёр љињат ба донишу малакањои роњбарони                    муассисањои иљтимої, мутахассисони Агентї ва кормандони иљтимої вобаста аст. Бинобар њамин, тибќи фармоиши Агентии                 давлатии њифзи иљтимоии ањолї аз 7 марти соли 2016, №28 дар њаљми 60 соати аз фанњои гуногун аз тарафи Муассисаи давлатии  “Маљмааи таълимию таљрибавии кори иљтимої ва инноватсияњо” курсњои бозомўзї ва такмили ихтисос дар самти “хизматрасонии иљтимої” гузаронида шуда истодааст, ки дар давоми 6  моњ 63 нафар кормандони иљтимої аз шуъбањои хизматрасонии иљтимої дар хона, Марказњои  минтаќавии  хизматрасонии иљтимої барои пиронсолон ва маъюбони маќомоти иљроияи мањалии њокимияти давлатї ва ташкилотњои љамъиятї   љалб шуданд.

Инчунин, аз љониби ин Маљмаа дар 6 моњ бо 131 нафар кўдакони имконияташ мањдуд корњои тавонбахшї гузаронида шуд. 

Љињати њарчи бештар расонидани хизматрасонии иљтимої ба пиронсолони яккаву танњо, маъюбон, одамони ѓайри ќобили мењнат, бе љойи зисти  муайян  ва  шахсони дар њолати душвори зиндагї ќарордошта дар шањру  ноњияњои мамлакат 6  адад марказњои минтаќавии хизматрасонии иљтимої  фаъолият доранд, ки љамъ 219 нафар кормандони маъмурию иљтимоии ин муассисањо давоми  6 моњ ба 933 нафар муштариён (329 – мард, 604-зан) хизматњои иљтимої-маишї, иљтимої-тиббї, маърифативу фарњангї, миёнаравї-намояндагї  ва њуќуќї, ки бо њам алоќаманданд, расониданд. Дар марказњо ба эњтиёљмандон  на танњо                 хизмати иљтимої расонида мешавад, инчунин шахсоне,  ки  љои зисти муайян надоранд, муваќќатан ба мўњлати аз 3 то 6 моњ бо љои зист ва се ваќт хўроки гарм таъмин карда мешаванд. Њоло дар марказњои минтаќавї 79 нафар эњтиёљмандон муваќќатан умр ба сар мебаранд. Ба онњо хизматњои бењдоштї ва тамизї  низ расонида мешавад. Дар назди ќисме аз ин марказњо бахшњои хизматрасонии иљтимої дар хона амал карда истодааст, ки  ба 660 нафар  эњтиёљмандон бевосита дар хонањояшон хизмати иљтимої  мерасонанд.  Дар алоќа бо ин,  бояд зикр намуд, ки аз тарафи марказњои минтаќавї ба 280 нафар  истифодабарандагони хизмат, ки ба хўрок эњтиёљ доранд, ѓизои гарм дода мешавад.

Маќсад аз пешнињоди хизматрасонии иљтимої ба пиронсолону маъюбон аз он иборат аст, ки онњо њаёти осуда ба сар бурда, бо усули роњбаладии иљтимої ва агар зарур шавад, бо тавонбахшии  тиббиву иљтимої  ба њаёт дар љомеъа мутобиќ гарданд.   Давоми  6 моњ  Маркази минтаќавии хизматрасонии  иљтимоии шањри Истаравшан  33 нафар кўдакони имконияташон мањдудро низ  ба тавонбахшї фаро гирифт.

Барои  бењтар намудани  сатњу сифати  хизматрасонињои  иљтимої  ва  камхарљ гардонидани онњо тибќи шартнома бо Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолї 30  адад марказњои хизматрасонї ва будубоши рўзона   фаъолият доранд, ки  аз тарафи  ташкилотњои љамъиятї  таъсис дода шудаанд.

Њоло  љињати тавонбахшии кўдакони имконияташон мањдуд, ки ба роњбаладї ва тавонбахшии иљтимоию тиббї  ниёз доранд, тибќи шартнома    бо Агентї  24 адад марказњои будубоши рўзона  барои кўдакони имконияташон мањдуд фаъолият намуда истодаанд, ки давоми 6 моњ 358 нафар кормандони иљтимої ва мутахассисони  ин марказњо ба 1347 нафар кўдакони эњтиёљманд чорабинињои офиятбахшии иљтимої, солимгардонии љисмонї, равонї, рушди зењнї, мутобиќшавї ва њампайвандї бо љомеъа гузаронида, онњоро се  маротиба дар як рўз бо ѓизои  гарми мувозишуда  таъмин намуданд.   Ёдовар бояд шуд, ки њар як кўдак новобаста аз мањдудият ва вайроншавии фаъолияти љисмонияш имконияти инкишоф ёфтани  љисму рўњ ва малакањои гуногуни фаъолияти  њаётиро дорад. Аз ин рў, кўдакон дар  марказњо дар шароити муносиб ва бехатари будубош ќарор дошта, ба пешрафти љисмониву малакањои мавзуни њаракат, зењниву рафтор, муошират ноил мегарданд. Дар онњо њисси худшиносї ва худэњтиромї, њампайвандї бо љомеъа ба вуљуд меояд. Кўдакон дар доираи имконияташон ба худ хизмат расонида, ба зиндагї дар љомеъа омода мегарданд. Њарчанд бемории ин кўдаконро пурра бартараф  кардан ѓайри имкон бошад њам, аммо шароит  даст медињад, ки онњо худро аз љузъи љомеаи  ободи кишвари  соњибистиќлоламон  бидонанд.

Њамзамон, тањти сарпарастї ва маблаѓгузории Агентї чор маркази хизматрасонии  иљтимої барои  пиронсолону маъюбони яккаву танњо ва 2 маркази дигар барои шањрвандони дар њолати душвори зиндаги ќарор дошта ва ќурбони савдои одамон гардида дар шањрњои Душанбе, Ќурѓонтеппа ва ноњияњои  Хуросон, А.Љомї ва Ёвон фаъолияти пурсамар доранд. Фаъолияти се маркази Ташкилоти љамъиятии “Эњё ва дастгири” – и шањри Ќурѓонтеппа ба тавонбахшии кўдакон  дар хонаашон низ равона шудааст. Давоми  6 моњ 70 нафар кормандони ин марказњо ба 217 нафар калонсолон ва 48 нафар кўдакони имконияташон мањдуд, љамъ ба 265 нафар хизматњои офиятбахшии иљтимої расониданд.   

             Давоми  6 моњи соли 2017 аз  тарафи шабакањои  хизматрасонии иљтимоии будубоши  муваќќатї дар љумњурї ба 6073 нафар пиронсолону маъюбон ва   1559 нафар кўдакони имкониятшон мањдуд, љамъ ба 7632 нафар  хизматњои  иљтимої ва  тавонбахшии  љисмониву равонї расонида шудааст.

Дар Корхонаи давлатии заводи протезию ортопедии шањри Душанбе  ва филиалњояш њамагї 100 нафар коргар фаъолият доранд, ки аксарияти онњоро маъюбон ташкил медињанд. Онњо на танњо ба мењнати фоиданоки љамъиятї љалб шудаанд, инчунин бо мењнаташон ба маъюбони дигар кўмакњои гуногуни иљтимої мерасонанд.

Бояд зикр намуд, ки иљрои наќшаи истењсолии корхона дар якљоягї бо филиалњояш дар 6 моњи соли љорї 95 фоиз иљро гаштааст, яъне ба маблаѓи 1411975 сомонї мањсулот истењсол карда шудааст.

Давоми 6 моњи сипаригашта аз љониби корхона њамагї ба 2447 нафар эњтиёљмандон, аз љумла маъюбони Љанги Бузурги Ватанї – 10 нафар, маъюбони айёми кўдакї – 1070 нафар, маъюбони касалињои умумї – 1049 нафар, маъюбони Артиши Шўравї – 38 нафар, нобиноён 251 нафар, собиќадорони мењнат 29 нафар хизмат расонида шуд.

Њамчунин, дар асоси Дастурамал оид ба тартиб ва таќсимоти воситањои техникии њаракат давоми  6 моњи соли 2017 ба маъюбон 606 адад аробачаи маъюбї, 6 дона руйпуши чархи аробача, 1217 адад асо, 145 дона асо барои нобиноён, 96 дона дастгоњи шунавої, 93 адад роњгардак (ходунок) ва 631 љуфт асобаѓал дастрас гардонида шудааст.

Дар шаш моњи соли љорї аз љониби Корхонаи давлатии заводи протезию ортопедї њамагї ба 5242 нафар ниёзмандон (1120 нафар кўдакон, 4122 нафар калонсолон) хизмати иљтимої расонида шудааст.

          Дар давраи њисоботї дар самти кўмакњои унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат корњои назаррас  ба анљом расонида шуд.

             Тазаккур бояд дод, ки  бо  ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 октябри соли 2016, №416 “Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 июли соли 2014, №437”  механизми таљрибавии кўмакпулии унвонии иљтимої дар 15 шањру ноњияњои навинтихобшуда (шањрњои Кўлоб, Сарбанд, Хоруѓ, Бўстон ва ноњияњои Ванљ, Дарвоз, Мурѓоб, Зафаробод, Шањристон, Љ.Балхї, Шањритуз, Нуробод, Рўдакї, Шањринав, Темурмалик) љорї гардид. Дар маљмўъ механизми таљрибавии кўмаки унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат  аз 1 октябри соли 2017 дар 40 шањру ноњияи таљрибавї амалї шуда истодааст.

             Бо маќсади самаранокии пешнињоди кўмаки унвонии иљтимої ва дастгирии иљтимоии табаќањои осебпазири љомеа, дар 32 шаҳру ноҳияњои таҷрибавӣ аз 1 январи соли 2017 як (1) воҳиди кории иловагии мутахассис-коргузор оид ба кўмаки унвонии иљтимої  ҷудо карда шуд. 

Љињати интихоби мутахассиси соњибтаљриба ва дорои тахассуси  иќтисодиву барномарезии компютерї 16 январи соли 2017 дар Агентї барои ишѓоли вазифаи мутахассис-коргузор (корманди иҷтимоӣ) оид ба кўмакњои унвонии иљтимої дар шањру ноњияњои таљрибавї озмуни кушода гузаронида шуд. Номзадон аз шањру ноњияњои таљрибавї дар озмун иштирок намуда, баъд аз интихоб ба кор ќабул гардиданд.

Айни замон,  71  мутахассис - коргузор оид ба кўмаки унвонии иљтимої дар 40 шањру ноњияњои таљрибавї дар самти кўмакпулии унвонии иљтимої фаъолият карда истодаанд.

Вохўрии кории директори Агентї-њамоњангсози  Лоињаи тањкими системаи њифзи иљтимоии назди Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолиии Љумњурии Тољикистон мухтарам А. Холзода бо намояндаи Бонки умумиљањонї Случинский Алексей оид ба рафти љорї намудани механизми таљрибавии кўмаки унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат дар шањру ноњияњои љумњурї ва фаъолияти Лоиња 1 феврали соли љорї доир шуда, фаъолияти минбаъдаи  Лоињаи тањкими системаи њифзи иљтимоии назди Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолиии Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї  ќарор гирифт.

Бо иштироки доираи васеи намояндагони шарикони рушд (Бонки Љањонї, ЮНИСЕФ, Иттињоди Аврупо ва ѓ.) 3 феврали соли љорї “мизи мудаввар” дар мавзуъи "Системаи иттилоотии  унвонии иљтимоии Тољикистон" (АСИСТ)/Реестри хифзи иљтимої доир карда шуд.

Ќобили зикр аст, ки 14 феврали соли љорї вазири тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон муњтарам Олимзода Насим Хоља бо кормандони масъули Агентї ва мушовирони Лоињаи тањкими системаи њифзи иљтимоии  назди Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон вохўрии корї доир намуда, ба масъулин љињати амалї намудани Барномаи кўмаки унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат ва давра ба давра љорї намудани он дар шањру ноњияњои боќимондаи љумњурї  дастуру супоришњо доданд.

Вобаста ба индикаторњои такмилдодашудаи вазъи некўањволии хонаводањо љињати муайянсозии оилањо ва шањрвандони камбизоат барои таъин ва пардохти кўмакпулињои унвонии иљтимої, формулаи такмилдодашудаи арзёбии ѓайримустаќими эњтиёљмандии хонаводањо бо иштироки коршиносони Бонки умумиљањонї ва мушовирони Лоињаи “Тањкими системаи њифзи иљтимої” 17 феврал ва 28 июни соли љорї љаласаи корї доир  шуда, дар рафти он  ба пешрафти кор дар ин самт таклифњои мушаххас пешниход гардиданд. 

Бояд ќайд намуд, ки 22 феврали соли љорї кормандони Агентї ва мушовирони Лоињаи тањкими системаи њифзи иљтимоии  назди Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон бо мудири бахши њифзи иљтимоии ањолї, мутахассис-коргузорони кўмаки унвонии иљтимоии ноњияи Рўдакї вохўрии корї доир намуда, ба масъулин љињати  сари ваќт амалї намудани Барномаи кўмаки унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат дар ноњия  дастуру супоришњо доданд. Дар пайваст ба ин, оид ба бартараф намудани камбудињои љойдошта кўмаки методї низ расонида шуд.

Бо маќсади пурзўр намудани назорати маќсаднок истифода бурдани маблаѓњои буљетї, ба танзим даровардани пешнињоди сариваќтии њисоботи молиявї, пардохти сариваќтии харољотњои маъмурї, хољагї ва сафархарљии хизматии мутахассисон-коргузорон оид ба кўмаки унвонии иљтимоии шањру ноњияњои таљрибавї фармоиши директори Агентї тањия ва 27 феврали соли 2017, №6  ба имзо расонида шуда, он барои иљро  ба њамаи 40 шањру ноњияњои таљрибавї ирсол карда шуд.

Давоми шаш  моњи соли 2017 бо дастгирии Лоињаи “Тањкими системаи њифзи иљтимої”- и назди Вазорати тадуруста њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон  60000 бланкањои лозимї барои мурољиати кўмаки унвонии иљтимої (ариза, маълумотнома дар  бораи молу амвол,  даромади сардор ва аъзои оила, маълумотнома дар бораи њайати оила) чоп карда шуда, шањру ноњияњои таљрибавї бо ин бланкањо таъмин карда шуданд.

Тибќи “Тартиби  таъин, маблаѓгузорї ва пардохти кўмаки унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат” рўйхати 28 нафар гирандагони кўмаки унвонии иљтимої аз ноњияи Лахш барои ќатъ  кардани кўмакпулї  ба директори Агентї пешнињод гардида, тасдиќ карда шуд. Љињати бозпас гардонидани маблаѓи кўмакпулї ва бастани суратњисоби шахсии 28 нафар гирандагони кўмаки унвонии иљтимої аз ноњияи Лахш,  (14 нафар бо сабаби вафот ва 13 нафар барои зиндагонии доимї берун аз љумњурї кўчидаанд), ки  кўмаки унвонии иљтимої ба онњо ќатъ гардидааст, ба Бонки  давлатии  амонатгузории Љумњурии Тољикистон “Амонатбонк” аз 20 январи соли 2017 мактуби дархостї ирсол карда шуд ва дар натиља аз љониби  бонки мазкур маблаѓњои дар суратњисоби шахсї буда, бозпас гардонида шуданд.

               Инчунин,  аз 15 майи соли 2017, №1.4/353 оид ба бозпас гардонидани маблаѓњои кўмаки унвонии иљтимоии шахсони фавтида (78 нафар),  бо хатои техникї такроран ба руйхати гирандагон ворид шуда (1 нафар) ва  (10 нафар) бо сабаби  гузаштани муњлати пардохти маблаѓ,  дар маљмўъ 89 нафар аз  шањри Истаравшан  ба Бонки  давлатии  амонатгузории Љумњурии Тољикистон “Амонатбонк”  мактуб пешнињод карда шуд.

              Љињати дуруст ба роњ мондани кор бо филиалњои Бонки давлатии амонатгузории  Љумњурии Тољикистон “Амонатбонк” дар 32 шањру ноњияњои таљрибавї ва ќабули сариваќтии њисоботи молиявї оид ба харољоти маъмурии мутахассис коргузор оид ба кўмаки унвонии иљтимої  ба маќомоти иљроияи мањаллии  њокимияти давлатии шањру ноњияњои таљрибавї мактуб ирсол карда шуд.

              Мактуби тавзењотї аз 25 апрели соли 2017, №1.3/299 вобаста ба татбиќи  ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 октябри соли 2016, №416 “Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 июли соли 2014, №437”, пешгирии њолатњои ѓайриќонунї пешнињод шудани маълумоти шањрвандон барои кўмаки унвонии иљтимої  ва андешидани чорањои фаврї ба  Маќомоти иљроияимањаллии  њокимияти давлатии шањр/ноњияњои таљрибавї ирсол карда шуда,  њамзамон, хоњиш ба амал оварда шуд, ки корњои фањмондадињї дар самти кўмаки унвонии иљтимої дар љамоатњои шањраку дењот  идома дода шуда, шахсони масъули љамоатњои шањраку дењот оид ба кўмаки унвонии иљтимої  ва бахшњои  њифзи иљтимоии ањолї иљрои њатмии бандњои далхдори “Тартиби таъин, маблаѓгузорї ва пардохти кўмаки унвонии иљтимої ба шањрвандон ва оилањои камбизоат”-ро таъмин намоянд. 

              Бо маќсади ташаккул додани махзани маълумот оид ба гуруњњои осебпазири ањолї, ба хусус маъюбон ва оилањои (шањрвандони) камбизоат, њамоњангсозии фаъолияти маќомоти мањаллии њифзи иљтимоии ањолї дар самти татбиќи низоми нави таъин ва пардохти кўмакпулињои иљтимоии унвонї ба оилањо ва шањрвандони камбизоат, њамчунин вазифањои муттамарказ гардонидани воридкунї ва коркарди маълумотњои оморї ва иљтимоии алоќаманд ба соњаи њифзи иљтимоии ањолї, мониторинг ва бањодињии љараёни татбиќшавии механизми нави таъин ва пардохти кўмакпулињои иљтимоии унвонї  дар шањрњои Хоруѓи Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон ва Душанбе (дар заминаи Агентї) марказњои минтаќавии њамоњангсозии механизми таъин ва пардохти кўмакпулии иљтимоии унвонї таъсис дода шуда, аз моњи январи соли 2017 ба фаъолият шурўъ намуданд.

             Марказњои номбурда бо таљњизоти корї, аз љумла  компютер, мизу курсї, љевон (мебели корї) ва маводи барномавї барои компютерњо таъмин карда шуданд.

Бо маќсади расонидани кўмаки њамаљонибаи амалї ба Маркази минтаќавии њамоњангсозии механизми таъин ва пардохти кўмакпулии иљтимоии унвонї дар шањри Хоруѓи Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон љињати дар амал  татбиќ намудани низоми таъин ва пардохти кўмаки унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат, тибќи Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон аз 28 феврали соли 2017, №24 Гурўњи корї иборат аз сармутахассиси Шуъбаи кўмакњои иљтимоии Агентї (Љумаева М.) ва мушовирони  техникии Лоињаи тањкими системаи њифзи иљтимоии назди Вазорат (Шодиев Х., Худоназаров Н.) аз 9 то 16 марти соли 2017 ба шањри Хоруѓ сафари хизматї анљом доданд. Онњо ба кормандони Марказ истифодабарии дурусти системаи иттилоотии АСИСТ, тартиби воридкунии аризаи шањрвандон ба махзани маълумот, тањияи њисоботњо оид ба пардохти кўмакпулї, тартиби доир кардани мониторинги рафти татбиќи барнома, гузаронидани санљиши эътимоднок (верификатсия), усулњои пешгирии хатогињо ва ќоидањои хизматрасонии  техникии таљњизоти компютерии шањру ноњияњои њудуди вилоятро омўзониданд. Мутахассисони Марказ  воридкунии маълумоти мурољиаткунандагонро ба Системаи иттилоотии унвонии иљтимоии Тољикистон (АСИСТ) ки аз бахшњои њифзи иљтимоии ањолии шањру ноњияњои вилоятро  пешнињод мешаванд, оѓоз намуданд.

Вобаста ба индикаторњои такмилдодашудаи вазъи некўањволии хонаводањо љињати муайянсозии оилањо ва шањрвандони камбизоат барои таъин ва пардохти кўмакпулињои унвонии иљтимої 26 майи соли 2017  мудирони бахши њифзи иљтимоии ањоли маќомоти иљроияи њокимияти давлатии   шањри Нораку  ва ноњияи Рўдакї ва мутахассисон/коргузорон оид ба кўмаки унвонии иљтимої дар шањру ноњияи зикргардида даъват карда шуда, дар Агентї љаласаи корї доир гардид. Ба таври тестї ба воситаи  бланкањои тестии таёркардашуда маълумоти  шањрвандон  ба  система ворид карда шуда,  баъд аз анљом ёфтани кор дар ин самт, индикаторњои такмилдодашудаи вазъи некуањволии хонаводањо натиљабардорї карда мешавад.

              Тавре маълум аст, барои пешбурди фаъолият дар раванди татбиќи барномаи кўмаки унвонии иљтимої љињати таъмини 40 шањру ноњияњои таљрибавї бо шакли  вараќањои зарурї (бланка) :

-         ариза дар бораи таъин намудани кўмаки унвонии иљтимої;

-         маълумотнома дар бораи њайати оилаи мурољиаткунанда;

-         маълумот дар бораи даромад ва амволи њамаи аъзои оила  бо дастгирии лоињаи “Тањкими системаи њифзи иљтимои”-и назди Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Ҷумњурии Тољикистон нашр карда мешаванд.   

              Вобаста ба иљрои  банди 6 “Тартиби таъин, маблаѓгузорї ва пардохти кўмаки унвонии иљтимої ба шањрвандон ва оилањои камбизоат  бо маќсади  пешгирии амалњои номатлуб ва ќатъиян иљро гардидани банди зикргардида аз љониби  шахсони масъули љамоатњои шањраку дењоти шањру ноњияњои таљрибавї љињати иттилооти ањолї ва ба мурољиаткунандагон ройгон додани вараќањои зарурї,  бо истифода аз тартиби таъини кўмаки унвонии иљтимої дар якљоягї бо мушовирони лоиња ба ин вараќањо навиштаљоти махсус “Ройгон” илова карда шуд. 

              Дар баробари ин, ба бахшњои њифзи иљтимоии ањолии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњои таљрибавї оид ба назорати ќатъиян иљро гардидани банди 6 “Тартиби таъин, маблаѓгузорї ва пардохти кўмаки унвонии иљтимої ба шањрвандон ва оилањои камбизоат ” аз љониби шахсони  масъули љамоатњои шањраку дењот дастур дода шуд.

              Дар давраи њисоботї тибќи наќшаи кори Агентї дар соли 2017 мониторинг, тањлил ва омўзиши фаъолияти бахшњои њифзи иљтимоии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияњои Файзобод, Нуробод, Шањритуз, Фархор ва Темурмалик, инчунин рафти иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 июли соли 2014, №437 «Дар бораи идома ва љорї намудани механизми таљрибавии кўмаки унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат»  гузаронида шуда, натиљаи  он дар маљлисњои назоратии назди директори Агентї  баррасї гардиданд.

               Њамзамон, љињати бартараф намудани камбудињо ва норасогињои љойдошта дар фаъолияти бахшњои њифзи иљтимоии ањолї унвони раисони ноњияњои зикргардида  мактуб  ирсол карда шуда, дар баробари ин, оид ба коргузорї ба таври хаттї тавсияњо ва дастури методї пешниход  гардид.

              Њамчунин, бо дархости намояндаи Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон, ки дар Агентї  оид ба бањодињї ба ташаккул ва иљроиши ќисми даромад ва харољоти маблаѓњои буљетї ва махсуси буљетї санљиши аудиторї доир кард,  тањлил ва омўзиши рафти иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон  аз 3 июли соли 2014, №437 “Дар бораи идома ва љорї намудани механизми таљрибавии кўмаки унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат”, омўзиши дурустии маълумотномањои пешнињоднамудаи шањрвандон барои таъин ва пардохти  кўмакпулї, сарфаи маблаѓњои буљетї дар шањрњои Кўлоб, Истаравшан, Бўстон ва ноњияњои  Муъминобод, Шамсиддини Шоњин, Рўдакї, Шањринав, Зафаробод  доир карда шуд. Масъалаи мазкур дар Шўрои љамъбасти фаъолияти Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолї њамаљониба баррасї карда мешавад.

Ба ҳолати 1 июли соли 2017 дар 40 шаҳру ноҳияи таҷрибавӣ  мурољиати 58470 шањрванд ќабул гардида, аз ин шумора ба махзани ягонаи системаи иттилоотии барнома (АСИСТ) 54265 ариза ворид карда шудааст. Барои гирифтани кӯмаки унвонии  иҷтимоӣ 44525 нафар ҳуқуқ пайдо намуданд. Шахсони яккаву танњои пиронсол 1403 нафарро ташкил менамоянд. Шумораи гирандагони кӯмаки унвонии иҷтимоӣ  ба њолати  1 июли соли 2017 -71201  нафар (оила) мебошад.

Дар ин давра маблаѓгузории кўмаки унвонии иљтимої  9 070 200  сомониро ташкил медињад.     

              Дар раванди иљрои  “Тартиби таъин, маблаѓгузорї ва пардохти кўмаки унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат” Агентї  ба Бонки давлатии  амонатгузории Љумњурии  Тољикистон “Амонатбонк” дархостро барои кушодани суратњисоби шахсї ба 8420 нафар гирандаи кўмакпулии унвонии иљтимої дар моњи июни соли 2017 дар шакли электронї ва хаттї пешнињод намуд (маълумот оид ба таъин, рад ва маблаѓгузории кўмаки унвонии иљтимої  замима мегардад).

Љараёни иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 октябри соли 2016, №416 “Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 июли соли 2014, №437” тањти назорати доимї  ќарор  дорад.

             Ќайд бояд кард, ки  барои бењтар намудани шароити моддиву иљтимоии оилањои камбизоат, ятимону маъюбон ва шахсони яккаву танњо тадбирњо амалї  шуда истодаанд.

Дар пайваст ба ин,  20 феврали соли 2017, №1.4/124 ба шўъбањо ва бахшњои њифзи иљтимоии ањолии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ВМКБ, вилоятњои Суѓду Хатлон, ноњияњои шањри Душанбе ва НТЉ љињати татбиќ намудани имтиёзњо ва кафолатњои давлатии иљтимоии маъюбон, ветеранњои љангу мењнат, кўдакони ятим ва оилањои бесаробонмонда, шањрвандон ва оилањои камбизоат ва дигар ќишри осебпазири ањолии эњтиёљманд факсограмма ирсол карда шуда, супориш дода шуд, ки масъалаи мазкурро роњандозї намуда, оид ба вазъи хизматрасонии иљтимої ва рафти иљрои санадњои меъёрии њуќуќии соња ба Агентї њар семоња маълумот пешнињод намоянд.

Ќайд бояд кард, ки рафти иљрои  ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 майи соли 2007, № 244 «Дар бораи пардохти кўмакпулї ба оилањои камбизоат, ки кўдаконашон дар мактабњои тањсилоти миёнаи умумии Љумњурии Тољикистон тањсил менамоянд» ва аз 1 августи соли 2008, №379 «Дар бораи таќвияти кўмакрасонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат» дар шањру ноњияњои љумњурї тањти назорати доимї ќарор дорад.

Бояд ќайд кард, ки бо маќсади аз нав фањмонидани мўњтаво ва талаботњои “Ќоидањои муайянкунии оилањои камбизоат, таъин ва пардохти љубронпулињо барои истифодаи ќувваи барќ ва гази табиї”, “Ќоидањои таъин ва пардохти кўмакпулї ба оилањои камбизоат, ки кўдаконашон дар мактабњои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон тањсил менамоянд” бо иштироки  мудирони бахшњои њифзи иљтимоии ањолии маќомоти иљроияимањаллии  њокимияти давлатии шањру ноњияњо,  котибони озоди комиссияњои маќомотњои иљроияи њокимияти давлалати шањру ноњияњои вилоятњои Суѓд ва Хатлон, масъулини дар самти  таъин ва пардохти кўмакпулї ба хонандагони ниёзманд, љубронпулињо барои истифодаи ќувваи барќ ва гази табиї фаъолияткунанда дар моњи майи соли 2017 семинари машваратї- омўзишї  баргузор карда  шуд.

Њамзамон, тибќи супориши Раёсати њифзи иљтимоии Вазорат 8 феврали соли љорї дар маљлисгоњи Агентї бо иштироки мудирони бахшњои њифзи иљтимоии ањолии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияњои шањри Душанбе, шањрњои Турсунзода ва Вањдат, ноњияи Варзоб ва котибони озоди комиссияњои ноњиявї (шањрї) дар самти таъиноти љубронпулї ба оилањои  камбизоат барои истифодаи ќувваи барќ, кўмакпулї ба хонандагони ниёзманд љаласаи корї доир карда шуд.

Дар љаласаи мазкур оид ба мавзўи “Ќоидањои таъин ва пардохти кўмакпулї ба оилањои камбизоат, ки кўдаконашон дар мактабњои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон тањсил менамоянд” ва “Ќоидањои муайян кардани оилањои камбизоат, таъин ва пардохти љубронпулињо барои истифодаи ќувваи барќ ва гази табиї” дастури методї дода шуда, љињати аз байн бурдани камбудињои љойдошта дар самти таъин ва пардохти љубронпулию кўмакпулињо супоришњои ќатъї дода шуд.

Дар давраи њисоботї тибќи наќшаи кории Агентї мониторинги рафти иљроиши ќарорњои болозикр дар ноњияњои Варзоб ва Дустии вилояти Хатлон доир карда шуд.

Маълумотнома оид ба натиљаи мониторинг, тањлил ва омўзиши фаъолияти бахши њифзи иљтимоии ањолии Маќомоти иљроияи  њокимияти давлатии ноњияи Варзоб ва Дўстии вилояти Хатлон ба роњбарияти Агентї пешнињод карда шуда, дар маљлиси назоратии назди директори Агентї баррасї гардид.  Љињати ислоњи камбудињо ва бартараф намудани норасогињои љойдошта нусхаи маълумотнома оид ба натиљаи мониторинг, тањлил ва омўзиши фаъолияти бахши њифзи иљтимоии ањолии Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Варзоб ва Дустии вилояти Хатлон барои  баррасї ва чораљўї ба маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияњои номбурда ирсол карда шуд. Дар пайваст ба ин, тибќи ахбороти Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Варзоб ва Дустии вилояти Хатлон камбудињои ошкоргардида бартараф карда шуданд.

Дар давраи њисоботї тибќи супоришњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 июни соли 2017, №22/10-58 ва аз 13 июни соли 2017, №22      маълумот оид ба таъин ва пардохти љубронпулї ба оилањо ва шањрвандони камбизоат барои истифодаи ќувваи барќ ва гази табиї,  кўмакпулї ба оилањои камбизоате, ки кўдаконашон дар мактабњои маълумоти умумии Љумњурии Тољикистон тањсил менамоянд ва кўмаки унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат   дар ноњияњои Вахш, Бохтар, Шањритуз, Дустї, Носири Хусрав, Ќубодиён, Љалолиддини Балхї, Љайњун, Шањритуз ва ноњияи Панљ дар давраи фаъолияти Агентї (солњои 2014-2017) мавриди тањлил ќарор дода шуда,  ба гирдоварандаи мавод Раёсати њифзи иљтимоии ањолии Вазорат ба таври электронї ва ба директори Агентї ба таври хаттї пешнињод гардиданд.      

Инчунин, тибќи  супориши Раёсати њифзи иљтимоии Вазорат аз Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ВМКБ, вилоятњои Суѓду Хатлон, ноњияњои шањри Душанбе ва НТЉ оид ба рафти иљрои ќарорњои номбурдаи Њукумати Љумњурии Тољикистон маълумот љамъоварї карда шуда, љињати андешидани тадбирњои зарурї вобаста ба амалї намудани ќарори зикргардида, додани дастур ба комиссияњои ноњиявї (шањрї) оид ба муайян намудани камбизоатии оилањо љињати таъин ва пардохти љубронпулї барои истифодаи ќувваи барќ ва гази табиї вобаста ба пешнињоди сариваќтии дархост оид ба маблаѓгузории љубронпулињо 22 феврали соли 2017, №1.4/136 факсограмма ирсол карда шуд.

Дар натиља,  аз тарафи    комиссияњои шањру ноњияњои љумњурї оид ба таъин ва пардохти љубронпулї ба оилањо ва шањрвандони яккаву танњои камбизоат барои истифодаи ќувваи барќ ва гази табиї ба Агентї ва Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон дархости молиявї вобаста ба маблаѓгузории љубронпулї  пешнињод карда шуд.

Дархости молиявии шањрњои Исфара, Роѓун ва ноњияњои Б.Ѓафуров, Њамадонї, Шоњмансур бо  камбудињои љузъї  ворид гардиданд.

Аз ин рў, ба шахсони муттасадии шањру ноњияњои болозикр супориш дода шуд, ки дар мўњлати кутоњтарин ба Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон дархости молиявиро  оид ба маблаѓгузории љубронпулї ба оилањо ва шањрвандони яккаву танњои камбизоат барои истифодаи ќувваи барќ ва гази табиї пешнињод намоянд.

Дар нимсолаи аввали соли љорї  шумораи оилањои камбизоат тибќи дархости комиссияњои шањрию ноњиявї дар љумњурї 76618 оиларо ташкил медињад, ки њамагї ба ин оилањо 5371477,52 сомонї љубронпулї барои истифодаи ќувваи барќ ва гази табиї  пардохт карда шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 684588 сомонї кам мебошад (љадвали таъин ва пардохти љубронпулї дар миќёси шањру ноњияњои љумњурї замима карда мешавад).

Дар давраи њисоботї   тибќи маълумоти пешакии маќомоти иљроияи мањаллии  њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї, вазъи пардохти кўмакпулї ба оилањои камбизоат, ки кўдаконашон дар мактаб­њои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон тањсил мекунанд, дар чунин поя ќарор дорад:

- вилояти Суѓд ба 29019 нафар хонанда ба маблаѓи 580380 сомонї;

- вилояти Хатлон аз 41016 нафар хонанда ба маблаѓи 630260 сомонї;

- шањри Душанбе ба 14702 нафар хонанда ба маблаѓи 266220 сомонї;

- ноњияњои тобеи љумњурї ба 15204 нафар хонанда ба маблаѓи 126100 сомонї.

Дар маљмўъ дар нимсолаи аввали соли 2017 ба 99941 нафар хонан­дагон аз оилањои ниёзманди љумњурї 1602960 сомонї маблаѓ пардохт карда шудааст (маълумот оид ба шумора ва маблағи пардохт дар миқёси шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ замима карда мешавад).

             Тибќи супориши Вазорат аз 22 феврали соли 2017, №1-5/1401-1217 аъзои гурўњи техникии Шўро оид ба муайянкунии сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон Љўраев Н., сардори Раёсати кафолати кўмакњои иљтимої дар љаласаи навбатї иштирок ва баромад намуд. Шўрои номбурда дар Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон 24 феврали соли љорї доир карда шуд.

Дар давраи њисоботї тибќи наќшаи кории тасдиќ кардашуда  муассисањои соњаи њифзи иљтимоии ањолї (Маркази минтаќавии пиронсолону маъюбон дар шањри Хуљанд, «Хона-интернати пиронсолон ва маъюбон»-и ноњияи Ёвон) инчунин, интихобан   бахшњои њифзи иљтимоии ањолии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњои љумњурї ва рафти иљроиши   ќарорњои дахлдори  Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти таъин ва пардохти кўмакпулињо ва љубронпулї ба оилањо ва шањрвандони камбизоат мавриди тањлил, омўзиш ќарор дода шуда, мониторинг доир карда шуд.

Ба директори Агентї оид ба натиљаи  мониторинги гузаронидашуда гузориш пешнињод гардида, бо маќсади ба талаботи нав мутобиќ намудани кор, бењтару хубтар ба роњ мондани хизматрасонињои иљтимої ва аз байн бурдани камбудињои љойдошта як ќатор таклифу пешнињод манзур карда шуданд.

Нусхаи маълумотнома оид ба натиљаи мониторинг, тањлил ва омўзиши фаъолияти бахшњои њифзи иљтимоии ањолии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњои мавриди назар барои  баррасї ва андешидани тадбирњои зарурї  унвонии раисони шањру ноњияњо ирсол карда шуд.

Дар давраи њисоботї бо маќсади ба роњ мондани њамкорињои дуљонибаи судманд бо якчанд намояндагони шарикони рушд, аз љумла Бонки љањонї, Иттињоди Аврупо ва ЮНИСЕФ вохўрињо доир карда шуда, тибќи дархости онњо маводњои зарурї омода ва сариваќт пешнињод карда шуданд.

Тибќи супориши Протоколии маљлиси назоратии назди директори Агентї љињати њамкорї бо васоити ахбори омма, пешнињоди гузоришњои телевизионї ва радиої оид ба пешрафт ва татбиќи сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти њифзи иљтимоии ањолї кормандони Агентї бо рўзноманигорону тањиягарон њамкорињои мутаќобила доранд.

 Аз љумла, кормандон оид ба рафти татбиќи барномаи кўмаки унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат тариќи радиои “Садои Душанбе” гузориш намуданд. Оид ба фаъолияти Агентї ва Барномаи кўмаки унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат ба маљаллаи “Даво” маќола омода карда шуда, интишор гардид. Дар таљлили  “Иди модарон”  7 марти соли 2017  аз рўи масъалаи гендерї дар мавзўи  “Наќши зан дар љомеа ва баробарњуќуќии занону мардон” барои барномаи “Гар дасти фитодаи бигирї....”  гузориш барои сабти радио омода намуданд. Дар рўзњои  љашнгирии “Иди байналмилалии Навруз” оид ба  баргузории љашни идона дар муассисањои давлатии хона- интернатњо кормандони Агентї иштирок намуда, барои барномаи иттилоотии шабакаи телевизионии Сафина гузоришњо тањия шуданд.

Пардохти маблаѓ дар дастгоњ ва муассисањои иљтимоии Агентї дар шашмоњи  аввали соли 2017 чунин аст:            

-дасгохи марказии Агентї,  наќша – 441497 сомонї, иљроиши маблаѓњо 347748  сомонї ё ба андозаи 78%  наќша;

-кўмакњои  унвонии  иљтимої,  наќша – 19 456 037 сомонї иљроиши маблаѓњо 9 616 040  сомонї, ё ба андозаи 50 %;

-марказњои будубоши рўзона,  наќша 2 520 981  сомонї, иљроиши маблаѓи марказњо – 2 511 331 сомонї, ё ба андозаи  99%;

-Хона-интернати пиронсолон ва маъюбони ш. Турсунзода, наќша – 1 651 797  сомонї, иљроиши маблаѓњо – 1 651 797  сомонї, ё ба андозаи 100 %;

-Хона-интернати пиронсолон ва маъюбони н. Ёвон (калонсолон), – накша – 730 278  сомонї, иљроиши маблаѓњо – 680 971 сомонї, ё ба андозаи  93 %;

-Хона-интернати пиронсолон ва маъюбони н. Ёвон ( Шуъбаи кудакона), накша- 341 262 сомонї, иљроиши маблаѓњо – 328 262 сомонї, ё ба андозаи 96%;

-Хона-интернати беморони рўњї дар ноњияи Љ.Расулов  наќша – 2 266 635  сомонї, иљроиш – 1 554 592  сомонї, ё ба андозаи  68%;

-Хона-интернати пиронсолон ва  маъюбони ва ш.Панчакент, накша – 735 465 сомонї, иљроиши маблаѓњо – 644 223  сомонї ё ба андозаи 87%;

-Истирохатгохи собиќадорони љангу мењнати «Дустї»-и ноњияи Љайњун  накша – 471879 сомонї, иљроиши маблаѓњо – 363 445 сомонї ё ба андозаи  77%;

-Истирохатгохи табобатии собиќадорони љангу мењнати «Биби Фотимаи Захро»-и ноњияи Ишкошим,  накша – 315 977 сомонї, иљроиши маблаѓњо – 210 510  сомонї, ё ба андозаи  66%;

-Истирохатгохи табобатии собиќадорони љангу мењнати «Ромит»-и шањри Вањдат,   накша – 451 711 сомонї, иљроиши маблаѓњо- 358 509  сомонї, ё ба андозаи  79% ;

-Осоишгоњи табобатии собиќадорони љангу мењнати «Харангон»-и ноњияи Варзоб  накша – 715 568  сомонї, иљроиши маблаѓњо– 664 231 сомонї, ё ба андозаи  92%.

              Дар ин давра тибќи фармоишњои содиршудаи кадрї (њайати кормандон, рухсатии мењнатї ва сафарњои хизматї) 206 фармоиш, аз љумла њайати кормандон 161, рухсатии мењнатї – 24 ва сафарњои хизматї - 21 адад ба тавсиб расидаанд.

               Фармоишњои рухсатии мењнатї – 24 адад аз инњо рухсатии навбатии мењнатии пардохтшаванда - 17 адад, рухсатии иловагї барои тањсил - 4 адад, бозхонд намудан аз рухсатии мењнатї - 3 адад  тањия гардид. 

             Бо 21 фармоишњои сафари хизматї, 21 адад сафари хизматї (43 нафар дар дохили кишвар) ба вилоятњои Суѓд, Хатлон, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва шањру ноњияњои тобеи љумњур ба сомон дода шудааст.    

             Дар Агентї  кор бо  мурољиатњои  шањрвандон   мувофиќи   Ќонуни  Љумњурии   Тољикистон   «Дар бораи мурољиатњои шахсони воќеї ва њуќуќї», тибќи  талаботи Паёми Президенти Љумњурии  Тољикистон  ба  Маљлиси  Олии  Љумњурии  Тољикистон   ба  роњ монда  шудааст.

Ба Агентї  дар  давраи  њисоботї  513    адад  хуљљат  ворид  шудааст,   ки  насбат ба соли 2016   22  адад хуљљат   (95,88%)   кам   мебошад.

              Тањлили  муросилоти  содиротї  нишон  дод, ки  дар  давраи њисоботї   Агентї      491  адад   хуљљатњоро  тайёр  намуда,   фиристодааст,  ки  насбат ба соли 2016  (дар давраи њисоботї)   87   адад  (121,5  %)   зиёд  мебошад.

               Дар давраи њисоботї  3  Шўрои машваратии Агентї  ва   27  маљлиси назоратии назди Директори  Агентї гузаронида  шуда,  316  супориш  ва аз онњо 274  супориш барои иљро  ба кормандон дода шуд.

             Њамаи супоришњои протоколии маљлиси назоратї дар назди директори Агентї сари ваќт иљро гардида, аз  ин шумора  32   супориш  дар  назорат мебошанд .                                                                                      

Дар давраи  њисоботї  ба  Агентї     76  адад мурољиатњои хаттии шањрвандон  ворид  шудаанд,  ки  насбат ба соли 2016  (дар давраи њисоботї)   36   адад  (190,0 %)   зиёд   мебошад.

Дар   давраи   њисоботї    3  мурољиат аз Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, тавассути Вазорат бошад  14 адад  ва ба номи Директори Агентї  59  ариза  ворид  шудааст. 

             Тањлили мурољиатњои шањрвандон нишон медињад, ки њамаи аризањои шањрвандон сари ваќт иљро гардидаанд, лекин љавобњои ирсол шуда дар бисёр мавридњо наметавонанд мурољиаткунандаро ќонеъ гардонанд. То тањияи  љавобњо  мутахассисон бояд кушиш ба харљ  дињанд, ки роњњои  иљрои дархости  мурољиаткунандаро ба ќадри имкон пайдо  намоянд. 

 Дар дастгоњи марказии  Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолї    ќабули шањрвандон аз љониби Директор,  муовини  Директор  ва сардорони Раёсатњо дар рўзњои  корї ва рўзи шанбе, тибќи  талаботи Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 22 декабри соли 2016  ба роњ монда шуда,  барои боз њам бењтар намудани кор дар самти ќабули шањрвандон, кам шудани миќдори умумии аризањо ва ба таври ољилї њал шудани масъалањо мусоидат намуд.

             Дар ин давра  аз тарафи Директор, муовини Директор, сардорони  раёсатњо ва шуъбањои Агентї    476  нафар  шањрвандон ќабул карда шуданд, ки  насбат ба соли 2016 -  248   адад  (208,7 %)   зиёд   мебошад.

Бояд тазаккур дод, ки нисбати њамаи мурољиатњои шифоњии шањрвандон чорањои  фаврї андешида шуда, кулли онњо ба таври мусбї ва сари ваќт  њал   шуданд.

Роњбарият ва кормандони Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолї бањри татбиќи сиёсати иљтимоии Њукумати мамлакат тадбирњои судманд андешида, дар оянда низ кўшиш ба харљ медињад, ки дастуру супоришњои роњбарияти Вазоратро сари ваќт ва бо сатњу сифати баланд иљро намояд.

 

            

 

              

Дида шуд: 8525