Бо дастуру супориши директори  Агентии  давлатии њифзи иљтимоии ањолї муњтарам Холзода Абдулњаким Ќувват љињати натиљагирї аз фаъолият дар самти  кўмакпулии унвонии иљтимої, 20  декабри соли 2019 дар Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолї натиљаи кори мутахассисон/коргузорон оид ба кўмакњои унвонии иљтимої, ки  дар бахшњои њифзи иљтимоии ањолии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии 40 шањру ноњияњои љумњурї  фаъолият менамоянд, бањогузорї карда шуд. 

 

 

Аз 17 нафар мутахассисон коргузорони шањру ноњияњои вилояти Суѓд фаъолияти 14 нафар, вилояти Хатлон аз 27 нафар фаъолияти 24 нафар, шањру ноњияњои тобеи љумњурї аз 17 нафар фаъолияти 16 нафар,  8 нафар мутахассисони Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон, инчунин аз фаъолияти 6 нафар кормандони Маркази минтаќавии њамоњангсозии механизми таъин ва пардохти кўмакпулии иљтимоии унвонї дар шањри Хоруѓи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 5 нафар мусбї бањогузорї гардида, ќарордоди мењнатї барои соли 2020 бо онњо  ба имзо расонида мешавад.