Низомномаи

Шуъбаи молия ва хоҷагии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

I.   Муқаррароти умумӣ

     1.  Низомномаи Шуъбаи молия ва хоҷагии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии            аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Низомнома)  сохтор,  ҳуқуқҳои Шуъбаи молия ва хоҷагии Агентии давлатии                     ҳифзи          иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян                             менамояд.

     2. Шуъбаи молия ва хоҷагӣ ба сохтори дастгоҳи марказии Агентӣ дохил  гардида, бевосита ба директори Агентӣ тобеъ ва                  ҳисоботдиҳанда мебошад.

   3. Шуъба фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии       Тоҷикистон, Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ» ,         Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ветеранҳо»,         Консепсияи ҳифзи иҷтимоии  маъюбон,  супоришу фармоишҳои директори Агентӣ ва дигар барномаҳои  соҳавӣ,  инчунин                  Низомномаи мазкур амалӣ менамояд.

     4.   Шуъба тибқи Нақшаи корӣ, ки аз ҷониби директори Агенӣ тасдиқ  шудааст, фаъолият менамояд.

5.    Шуъба мунтазам аз рӯи кор дар давраҳои ҳисоботӣ  (семоҳа, нимсола,  нӯҳмоҳа ва  солона)  маълумот омода намуда барои           тасдиқ  ба директори Агентӣ пешниҳод менамояд.

 

II.   Сохтори  Шуъба

      6.   Шумораи воҳиди кории  Шуъба аз 6 нафар иборат буда, сохтор ва  шумораи  хизматчиёни давлатӣ мутобиқи тартиби                   муқаррарнамудаи  санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян ва тасдиқ  карда мешаванд.

       7.    Шуъба ҳамчун  ҳамоҳангсози  сохтори мақомоти давлатӣ, роҳбарии умумии фаъолияти сохторҳои системаи  Агентиро           оид ба масъалаҳои банақшагирӣ ва молиявиро ба ӯҳда дорад.

                            

                                        III.  Вазифаҳои асосии Шуъба

     8.  Вазифаҳои  асосии Шуъба аз инҳо иборат аст:

- таҳия намудани Барномаи миёнамӯҳлати хароҷоти давлатии системаи Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ;

- татбиқи  самтҳои стратегии буҷет дар Барномаи миёнамӯҳлати хароҷоти давлатӣ системаи Агентӣ;

     - таҳия ва омода намудани харҷномаҳои хароҷотии дастгоҳи марказии Агентӣ  ва сохторҳои зертобеи он;

- таҳия ва омода намудани  басти вазифаҳои кормандони дастгоҳи марказии Агентӣ тибқи тартиби муқарраргардида;

 - гузаронидани маҷмӯи таҳлилҳо ва таҳияи таклифу пешниҳодҳо оид ба  такмил додани кори тарҳрезӣ дар муассисаҳои тобеи        Агентӣ;

- иштирок дар ташаккул, банақшагирӣ,  бозомӯзӣ, таъмини ҳифзи иҷтимоии кормандони муассисаҳои тобеи Агентӣ;

- мусоидат дар баамалбарории самараноки  тарҳрезию молиявӣ дар муассисаҳои тобеи Агентӣ ва амалӣ намудани шаклҳои            нави муносибатҳои тарҳрезӣ;

     - тибқи тартиби муайяншуда иштирок дар таҳияи лоиаҳои барномаҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи ҳифзи иҷтимоии                аҳолӣ;

- омода намудани хулоса ба харҷнома ва басти вазифаҳои  муассисаҳои тобеи Агентӣ, ки барои тасдиқ пешниҳод                           мешаванд.                                 

 

IV.  Ҳуқуқҳои  Шуъба

     9.    Шуъба  ҳуқуқ дорад:

     - таклифу пешниҳод  оид ба ворид намудани тағийру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба танзими фаъолияти                  тарҳрезӣ  дар муассисаҳои тобеи Агентӣ;

- таҳия намудани санадҳо оид ба муносибатҳои фаъолияти тарҳрезӣ  хоҷагидории Агентӣ, ки ба салоҳияти шуъба марбутанд;

- таҳия ва  банақшагирии сметаи хароҷоти дастгоҳи марказӣ ва чорабиниҳои марказонидашудаи Агентӣ, инчунин муассисаҳои       тобеи он ва таҳлили истифодаи мақсадноки маблағои воридгардида мувофиқи сметаи хароҷотҳо;

     - таҳия ва пешниҳод намудани басти вазифаҳои  дастгоҳи марказии Агентӣ ва сохторҳои зертобеи он, мувофиқа намудани он     бо Вазорати  тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии  аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳод ба Вазорати молияи Ҷумҳурии                     Тоҷикистон;

- тибқи супориши роҳбарият намояндагии Агентӣ дар ҷаласаву вохӯриҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ дар масоили марбут          ба салоҳияти Шӯъба;

- нисбати масъалаҳои ба салоҳияти Шӯъба мансуббуда, омода кардани дастурҳои методӣ, фаҳмонда додани мазмуну моҳияти          ҳуҷҷатҳои хусусияти иқтисодӣ - молиявӣ дошта ва додани маслиҳатҳо дар ҳолатҳои зарурӣ;

    - ташкилу гузаронидани чорабиниҳои марбут ба такмили сиёсати таҳрезии буҷет ва дигар чорабиниҳои Агентии давлатии               ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зерсохторҳои он; 

- омода намудани лоиҳаи фармону қарорҳои Агентӣ вобаста ба масъалаҳои ба салоҳияти Шуъба мансуббуда;

- тибқи супориши роҳбарият иштирок дар семинарҳо ва конфронсҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ доир ба масоили тарҳрезӣ;

     - ташкили чорабиниҳо оид ба тайёр намудан, азнавтайёркунӣ ва баланд бардоштани тахассуси кормандони Шуъба, ташкили         аттестатсияи кормандони шуъба ва баҳодиҳи фаолияти кормандони Шуъба.

   10. Шуъба дигар ҳуқуқҳои пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқи амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дорад.

 

V.   Муқаррароти хотимавӣ

   11. Сардори Шуъба барои иҷро накардан ё ба таври дахлдор иҷро накардани ӯҳдадориҳои Шуъба, ки Низомномаи мазкур              пешбинӣ намудааст, масъулияти шахсӣ дошта, дар машваратҳои кори назди директории Агенӣ иштирок менамояд.  

   12. Сардори Шуъба Дастурамалҳои мансабӣ ва Нақшаи кори кормандон Шуъбаро таҳия намуда, барои тасдиқ ба директории         Агентӣ пешниҳод менамояд.

   13. Кормандон Шуъба бояд ба талаботи тахассусии барои категорияи мансабҳои ин воҳиди сохторӣ пешбинишуда мувофиқ           бошанд.

   14.  Кормандони Шуъба иқтисодчӣ, молиячӣ, аудит, мутахассисони соҳаи иқтисодиёт ва молия ва мутахассисони касбии дорои        қобилияти кор бо технологияҳои муосири электронӣ шуда метавонанд.

 

                                                                    

 

 

                                                                  

Бо қарори Шурои  машваратии

                                                                                                                                                 Агентии давлатии ҳифзи

                                                                                                                                                   иҷтимоии аҳолӣ

                                                                                                                                               аз  «__»  ________2014, №___

                                                                                                                                                     тасдиқ шудааст

                                                                                            

                                                                   

                                                                             

 

                                          Дастурамали

мансабии  Сардори Шуъбаи молия ва хоҷагии  Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

                                            I.  Муқарароти умумӣ

1. Номи мансаб - Сардори  Шуъбаи  молия ва хоҷагии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2. Мансаби мазкур тибқи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон ба мансабҳои категорияи дуюм мансуб аст.

3. Ишғолкунандаи мансаби мазкур ба директори Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад.

4. Ба сардори Шуъбаи  молия ва хоҷагӣ  5 нафар (се  сармутахассис,           

як мутахассиси пешбар  ва як мутахассис)  тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошанд.

5. Дар давраи муваққатан ҳозир набудани Сардори шуъба  иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии он ба  зиммаи Сармутахассис  вогузор карда мешавад.

6. Сардори Шуъба  ба роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказии Агентӣ ва сохторҳои зертобеи он, шуъба/бахшҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ (ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот) ҳамкорӣ менамояд.                                     

 

                                            II. Талаботи тахассусӣ

1. Сардори Шуъбаи молия ва хоҷагӣ дар асоси озмун, аз тарафи директори Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо риояи талаботҳои тахассусии зерин ба мансаб таъин карда мешавад:

- донистани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии Сардори Шуъбаро  ба танзим медароранд;

- донистани муқаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, таърих ва  фарҳанг, як забони хориҷӣ;

 - донистани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

 - мавҷудияти дониши зарурӣ ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

 - малакаи хуби муошират, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

 - на камтар аз як маротиба дар се сол баланд бардоштани тахассусии касбӣ;

 - таҳсилоти олии иқтисодӣ ва молиявӣ - аудитӣ;

 - 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм  ё 5  сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол  собиқаи  меҳнатӣ;

 - кор карда тавонистан бо компютер ва барномаҳои он.

 

                         III. Ӯҳдадориҳои мансабии Cардори  Шуъба

 

1. Роҳбарии умумӣ ва назорати фаъолияти кормандони Шуъбаро, анҷом медиҳад.

2.  Интизоми        иҷроияро дар  Шуъба  назорат менамояд.

3. Иҷрои санадҳои меъёрии хуқуқии дахлдорро дар фаъолияти Шуъба ташкил, назорат ва таъмин менамояд.

4. Маводҳои воридотиро ба кормандони Шуъба барои иҷро месупорад, рафти иҷрои онҳоро ташкил ва назорат менамояд.

5. Ба кормандони Шуъба дар доираи ваколатҳои Шуъба  супоришҳо медиҳад ва иҷрои саривақтии онҳоро назорат менамояд.

6. Лоиҳаҳои санадҳои меъёрии хуқуқии ба фаъолияти Шуъба дахлдоштаро дар якҷоягӣ бо кормандони Шуъба таҳия менамояд.

7. Лоиҳаи санадҳои меъёри хуқуқии Чумҳурии Точикистонро, ки аз тарафи дигар мақомоти давлатӣ барои мувофиқа пешниход карда шудаанд, мустақилона ё дар якҷоягӣ бо кормандони шуъба баррасӣ намуда, хулоса омода менамояд.

8. Лоиҳаи дастурамалҳои мансабии кормандони Шуъбаро таҳия, мувофиқа ва дар якҷоягӣ бо бахши хуқуқ ба тасдиқи директори Агентӣ пешниҳод намуда, таъмини иҷрои онро назорат менамояд.

9. Рафти иҷрои хуҷҷатҳои барномавиро (лоиҳаҳо, нақшаҳо, стратегияҳо, консепсияҳо, барномаҳо ва ғайраҳо) назорат намуда, аз натиҷаи иҷро ба директори  Агентӣ ҳисобот (ахборот, маълумот) омода менамояд.

10. тибқи супориши роҳбарият дар кори комиссияҳо, гуруҳҳои корӣ, ҷаласаҳо, машваратҳо, семинарҳо ва дигар чорабиниҳои Агентӣ  иштирок менамояд.

11. Нақшаҳои кории Шуъбаи молия ва хоҷагӣ, ҳисоботҳои семоҳа, нимсола, нуҳмоҳа ва солонаи фаъолияти худ ва Шуъбаро таҳия намуда дар муҳлатҳои муқарраргардида пешниҳод менамояд.

12.  Дар ҳамкори бо кормандони Шуъба  лоиҳаи буҷети Агентиро ба Вазорати молияи Ҷумхурии Точикистон пешниҳод намуда дар муҳлатҳои муайянгардида онро ҳимоя менамояд.

13. Дар якҷоягӣ бо кормандони Шуъба  қабули ҳисоботҳои молиявӣ, барои нимсолаи аввал, 9 моҳа ва солонаро  қабул намуда, ҳисоботҳои умумии Агентиро таҳия менамояд.

14. Дар ҳолатҳои лозима  оид ба  фаъолияти Шуъба дар расонаҳои васоити ахбори омма баромад ва маъруза менамояд.

15. Дигар ваколатҳои Шуъба, супоришҳои ба иҷрои вазифаҳои мансабӣ таалуқдоштаро иҷро менамояд.

16. Назорати мунтазами истифодабарии маблағҳои буҷетӣ ва ғайрибуҷетро  дар сохторҳои таркибии Агентӣ ва дигар корҳои вобаста ба Агентиро,  амалӣ менамояд.

17. Ҳимояи манфиатҳои Агентиро дар мақомоти  ваколатдор, аз ҷумла молия, иқтисод, андоз ва дигар идораҳо, амалӣ менамояд.

18. Дигар ваколатҳои Шуъба, супоришҳои директори Агентиро, ки хилофи қонунгузорӣ нестанд, иҷро менамояд.

19. Барои таҳия ва қабули фармоишҳои директори Агентӣ оид ба масъалаҳои иқтисодию молиявӣ ва дар амал татбиқ намудани онҳо масъул мебошад.

 20. Омӯзиши фаъолияти корӣ, салоҳиятнокӣ, донишу малака, сифатҳои касбии ҳайати кормандони молияву тарҳрезии ташкилоту системаи Агентиро ба роҳ монда, оид ба мувофиқати онҳо ба вазифаи ишғолнамудаашон ба директори Агентӣ гузориш пешниҳод менамояд.                               

21. Бо супориши роҳбарият дар кори комиссияҳои озмун барои ишғоли мансабҳои холӣ маъмурӣ ва атестатсияи хизматчиёни давлатии Агентӣ ва дигар комиссияҳо иштирок менамояд.

                           

                                    IV. Ҳуқуқҳои  Сардори Шуъба

1. Сардори Шуъбаи молия ва хоҷагӣ дорои ҳуқуқҳои зерин мебошад:

 - дар баррасии масъалаҳои ба фаъолияти Шуъба дахлдошта ва қабули қарор, аз руи онҳо иштирок менамояд;

- маводҳои дар ихтиёр қарордоштаро меомузадва аз натиҷаи баррасии он ба директории Агентӣ гузориш пешниҳод менамояд;

- бо тартиби муқарраргардида иҷрои масъалаҳои таҳти назорати Шуъба қарордоштаро аз мақомоти дахлдор ва ё шахсони мансабдор талаб менамояд;

- бо тартиби муқарраргардида аз мақомоти дахлдор маълумот ва маводҳои барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансаби заруриро талаб карда мегирад;

- барои бартараф намудани камбудиҳои фаъолияти сохторҳои зертобеъ оид ба лоиҳаҳои буҷет, харҷномаҳои хароҷотӣ, басти воҳидҳои корӣ ва дигар корҳои тарҳрезиву молиявӣ таклиф пешниҳод менамояд;

- тибқи тартиби муқарраршуда ҷаласаҳо, машваратҳо ва дигар чорабиниҳоро, ки ба фаъолияти Шуъба дахл доранд, ташкил ва мегузаронад;

- ҷиҳати таҳким ва тағйир додани сохтори Шуъба ва ҳайати кории он ба директори Агентӣ таклиф пешниҳод менамояд;

- дар бораи таҳияи ворид намудани тағйироту иловаҳо ва ё беэътибор донистани лоиҳаи буҷет, харҷномаҳои хароҷотӣ, басти воҳидҳои корӣ ва дигар корҳои ба Шуъба тааллуқдошта ба директори Агентӣ таклиф пешниҳод менамояд;

- оиди ҳавасмандгардонии кормандони Шуъба, ки ба комёбиҳои меҳнатӣ ноил гаштаанд, инчунин барои ба ҷавобгарии интизомӣ кашидани кормандони шуъба оид ба кирдори содирнамудаи интизомӣ, ба директори Агентӣ таклиф пешниҳод менамояд;

2. Сардори Шуъбаи молия ва хоҷагӣ ба супоришҳои хаттие, ки ба кормандони Шуъба медиҳад, ба хуҷҷатҳо ва санадҳои барои баррасии роҳбарият пешниҳодшаванда, нусхаи хуҷҷатҳо ва лоиҳаи санадҳои аз тарафи Шуъба ё якҷоя ба дигар воҳидҳои сохтории Агентӣ омоданамуда, ки барои имзо ба роҳбарият пешниҳод карда мешаванд, салоҳияти имзо карданро доро мебошад;

3. Сардори Шуъба дорои дигар ҳуқуқҳое мебошад, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст.

 

                               V. Масъулияти Cардори Шуъба

1. Сардори Шуъба дорои чунин масъулиятҳо мебошад:

- барои пешниҳод накардани маълумоти дуруст ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ, тартиб додан ва пешбурди делои шахсии худ;

- мавҷудияти мамониятҳои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ҳангоми таъин намудан ба мансаб ва дар мансаб будан;

-  барои риоя накардани маҳдудиятҳое, ки мувофиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» муқаррар шудааст;

- барои риоя накардани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо»;

- барои пешниҳод накардани Эъломия оид ба андоз аз даромад ва Эъломия оид ба вазъи амволии хизматчии давлатӣ дар муҳлатҳои муқарраргардида;

- барои сари вақт ва ё ба таври дахлдор иҷро накардани вазифаҳои Шуъба ва ӯҳдадориҳои мансабӣ, риоя накардани интизоми меҳнат ва қоидаҳои тартиботи дохилӣ аз ҷониби кормандони Шуъба;

- барои ошкор намудани сирри хизматӣ, давлатӣ ва дигар сирре, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда мешаванд;

- барои истифодаи ғайримақсаднок ва нобуд сохтани воситаҳои алоқа, электронӣ ва дигар моликияти давлатӣ, ки барои ӯҳдадориҳои мансабӣ вобаста карда шудаанд;

- дигар масъулияте, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар  намудааст.

2. Сардори Шуъбаи молия ва хоҷагӣ барои иҷро накардан  ва ё ба таври дахлдор иҷро накардани ӯҳдадориҳои мансабӣ, истифодаи ғайримақсаднок ва нобуд сохтани моликияти барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ вобастакардашуда тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

                                  

VI. Муқаррароти хотимавӣ

 

1. Ҳангоми таҷдиди Шуъба ва дигар холатҳое, ки боиси тағйир ёфтани Дастурамали мансабии Сардори Шуъба мегардад, Дастурамали мансабии мазкур аз нав таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

2. Нусхаи якуми Дастурамалҳои мансабӣ баъди тасдиқ дар Бахши кадрҳо ва корҳои махсус нигоҳ дошта мешавад. Нусхаи дуюмро Шуъбаи мазкур баъди гарифтани имзо ва нишон додани ному насаб дар китоби бақайдгирии Дастурамалҳои мансабӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ ба хизматчии давлатӣ, маъмурӣ месупорад.

3. Ба хизматчии давлатие, ки дар оянда ба мансаби мазкур таъин мешавад, дастурамали мансабӣ ба чунин тартиб супорида мешавад.

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                    Бо қарори Шурои  машваратии

                                                                                                                    Агентии давлатии ҳифзи                                                                                                          иҷтимоии аҳолӣ

                                                                                              аз  «____»  ________2014, №___

                                                                      тасдиқ шудааст. 

                                                                      

 

                                       Дастурамали

 

мансабии Сармутахассиси – 1 Шуъбаи молия ва хоҷагии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

 

                                          I.  Муқарароти умумӣ

 

1. Номи мансаб - Сармутахассиси – 1 Шуъбаи молия ва хоҷагии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ.

2. Мансаби мазкур тибқи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон ба мансабҳои категорияи панҷум мансуб аст.

3. Ишғолкунандаи мансаби мазкур ба Сардори Шуъба  тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад.

 4. Дар давраи муваққатан ҳозир набудани Сармутахассиси Шуъба-1 иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии ӯ ба зиммаи  Сармутахассиси  Шуъба -2 вогузор карда мешавад.

5.  Сармутахассиси Шуъба - 1   ба роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ,  шуъба / бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолии мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ (ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот) ҳамкорӣ менамояд.

 

                                         II. Талаботи тахассусӣ

1. Сармутахассиси -1  Шуъбаи молия ва хоҷагӣ (минбаъд - Сармутахассиси Шуъба-1) дар асоси озмун бо Фармоиши директори Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо риояи талаботҳои тахассусии зерин ба мансаб таъин карда мешавад:

- донистани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии Сармутахассисро ба танзим медароранд;

- донистани  муқаддасоти миллӣ, забони давлатӣ , таърих ва  фарҳанг, як забони хориҷӣ;

 - донистани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

 - мавҷудияти дониши зарурӣ ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

 - малакаи хуби муошират, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

 - на камтар аз як маротиба дар се сол баланд бардоштани тахассусии касбӣ;

 - таҳсилоти олии иқтисодӣ ва молиявию  аудитӣ;

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи панҷум  ё 3  сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

 - кор карда тавонистан бо компютер ва барномаҳои он.

                      

I.                  Ӯҳдадориҳои мансабии Сармутахассиси -1

   Сармутахассиси Шуъба-1 дорои ӯҳдадориҳои зерин мебешад:

- лоиҳаҳои санадҳои меъёрии хуқуқии ба фаъолияти Шуъба дахлдоштаро  дар самти фаъолияти худ таҳия менамояд;

- дар якҷоягӣ бо кормандон лоиҳаи санадҳои меъёрии хуқуқии Чумҳурии Точикистонро, ки аз тарафи дигар мақомоти давлатӣ барои мувофиқа пешниҳод карда шудаанд, мустақилона ё дар якҷоягӣ бо кормандони Шуъба баррасӣ намуда, хулоса омода менамояд;

- лоиҳаи дастурамали мансабии худро омухта, мувофиқи он фаъолияти

кори худро пеш мебарад;

- нақшаҳои кории Шуъба, ҳисоботҳои семоҳа, нимсола, нуҳмоҳа ва

солонаи фаъолияти худ ва Шуъбаро таҳия намуда дар муҳлатҳои

муқарраргардида ба сардори Шуъба пешниҳод менамояд;

- мақсаднок ва дар асоси қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ тайёр намудани рамзҳо (расшифровка) ба моддаҳои хароҷотии буҷетӣ, амалӣ менамояд;

- лоиҳаи банақшагирии харҷномаҳои иловагӣ дар самти ҳифзи иҷтимоӣ аҳолиро таҳия менамояд;

- якҷоя бо кормандон Барномаҳо, пешгири кардани натиҷаҳои манфии фаъолияти хоҷагӣ ва пайдо намудани захираҳои дохилӣ хоҷагӣ ва таъмини устувори молия дар самти ҳифзи иҷтимоии аҳолиро таҳия менамояд;

-  ҳангоми зарурат манфиатҳои Агентиро дар мақомоти дахлдори давлатӣ аз ҷумла молия, иқтисод ва дигар идораҳо ҳимоя менамояд;

- тибқи тартиби муайяншуда дар санҷиши фаъолияти молиявию хоҷагидории муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти зертобеъ, ки фаъолияти тарҳрезию молиявии онҳо дар давраи ҳисоботи манфӣ арзёби гардидааст иштирок намуда , кӯмакҳои методӣ ва ёрии амалӣ мерасонад, инчунин оид ба натиҷаҳои он ба директори Агентӣ гузориш пешниҳод менамояд;

-  дар ҳамкорӣ бо сардори Шуъба таҳия намудани  лоиҳаи буҷети муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии Агентӣ ва харҷномаҳои хароҷотии онҳоро амалӣ менамояд.

- аз муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии системаи Агентӣ лоиҳаи буҷет ва харҷномаҳои хароҷотии онҳоро қабул намуда мувофиқи буҷетӣ тасдиқ гардида талаботи молиявии ҳар як сохторро ба инобат гирифта оид ба тағйиру иловаҳо ба басти воҳидҳои корӣ ва харҷномаҳо ба сардори Шуъба  таклифу пешниҳод омода менамояд;

- ҳамасола муайян намудани меъёри хароҷоти хӯрока, доруворӣ, лавозимоти шахсии гигиенӣ ба бошандагон, инчунин нархномаҳо барои табобати санаториву курортӣ дар осоишгоҳу истироҳатгоҳҳо ва дигар меъёрҳои лозима, ки ба муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ тааллуқ доранд ба роҳ мемонад;

- назорати мунтазами истифодабарии маблағҳои буҷетӣ ва ғайри буҷетӣ, дар сохторҳои таркибии Агентӣ алалхусус дар самти ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар корҳои вобаста ба Агентиро амалӣ менамояд ;

- ба мактубу дархостҳое, ки ба самти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба Шуъба ворид гардидааст баррасӣ намуда  ҷавоби мушаххас  мегардонад;

- дигар ваколатҳои Шуъба, супоришҳои сардори Шуъбаро  иҷро менамояд.

 

                         IV.  Хуқуқҳои Сармутахассиси -1

 

1.  Сармутахассиси Шуъба-1 дорои ҳуқуқҳои зерин мебошад:

 - дар баррасии масъалаҳои ба фаъолияти Шуъба дахлдошта ва қабули қарор, аз руи онҳо иштирок намояд;

- маводҳои дар ихтиёри  Шуъба қарордоштаро омузад;

- бо тартиби муқарраргардида аз мақомоти дахлдор маълумот ва маводҳои барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансаби заруриро талаб карда гирад;

- барои бартараф намудани камбудиҳои фаъолияти сохторҳои зертобеъ оид ба лоиҳаҳои буҷет, харҷномаҳои хароҷотӣ, басти воҳидҳои корӣ ва дигар корҳои тарҳрезиву молиявӣ таклиф пешниҳод намояд;

- ҷиҳати таҳким ва тағйир додани сохтори муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии системаи Агентӣ ва ҳайати кории он ба сардори Шуъба  таклиф пешниҳод намояд;

- дар бораи таҳияи ворид намудани тағйироту иловаҳо ва ё беэътибор донистани лоиҳаи буҷет, харҷномаҳои хароҷотӣ, басти воҳидҳои корӣ ва дигар корҳои ба Шуъба тааллукдошта ба сардори Шуъба таклиф пешниҳод намояд.

2. Сармутахассиси Шуъба -1 дорои дигар ҳуқуқҳое мебошад, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст.                           

 

 

                       

V. Масъулияти сармутахассиси  -1

 

1. Сармутахассиси  Шуъба-1 дорои чунин масъулиятҳо мебошад:

- барои пешниҳод накардани маълумоти дуруст ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ, тартиб додан ва пешбурди делои шахсии худ;

- мавҷудияти мамониятҳои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ҳангоми таъин намудан ба мансаб ва дар мансаб будан;

-  барои риоя накардани маҳдудиятҳое, ки мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» муқаррар карда шудааст;

- барои риоя накардани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо»;

- барои пешниҳод накардани Эъломия оид ба андоз аз даромад ва Эъломия оид ба вазъи амволии хизматчии давлатӣ дар муҳлатҳои муқарраргардида;

- барои сари вақт ва ё ба таври дахлдор иҷро накардани вазифаҳои Шуъба ва ӯҳдадориҳои мансабӣ, риоя накардани интизоми меҳнат ва қоидаҳои тартиботи дохилӣ;

- барои ошкор намудани сирри хизматӣ, давлатӣ ва дигар сирре, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда мешавад;

- барои истифодаи ғайримақсаднок ва нобуд сохтани воситаҳои алока, электронӣ ва дигар моликияти давлатӣ, ки барои ӯҳдадориҳои мансабӣ вобаста карда шудаанд;

- дигар масъулияте, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар  намудааст.

2. Сармутахассиси  Шуъба -1 барои иҷро накардан  ва ё ба таври дахлдор иҷро накардани ӯҳдадориҳои мансабӣ, истифодаи ғайримақсаднок ва нобуд сохтани моликияти барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ вобастакардашуда тибқи тартиби муайяннамудаи қонунгузорӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

 

VI. Муқаррароти хотимавӣ

1. Ҳангоми таҷдиди Шуъба ва дигар ҳолатҳое, ки боиси тағйир ёфтани Дастурамали мансабии Сардори Шуъба мегардад, Дастурамали мансабии мазкур аз нав таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

2. Нусхаи якуми дастурамалҳои мансабӣ баъди тасдиқ дар Бахши кадрҳо ва корҳои махсус нигоҳ дошта мешавад. Нусхаи дуюмро Шуъбаи мазкур баъди гарифтани имзо ва нишон додани ному насаб дар китоби бақайдгирии дастурамалҳои мансабӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ ба хизматчии давлатӣ маъмурӣ месупорад.

3. Ба хизматчии давлатие, ки дар оянда ба мансаби мазкур таъин мешавад, дастурамали мансабӣ ба чунин тартиб супорида мешавад.

                                                                      

                                                                                   

 

                                                                        Бо қарори Шурои  машваратии

                                                                                                           Агентии давлатии ҳифзи                                                                                                   иҷтимоии аҳолӣ

                                                                                   аз  «____»  ________2014, №___

                                                                     тасдиқ шудааст. 

                                                                                                                        

                                                                               

                                                                             

 

                                       Дастурамали

 

                                                 

мансабии сармутахассиси – 2 Шуъбаи молия ва хоҷагии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

 

                                          I.  Муқарароти умумӣ

 

1. Номи мансаб сармутахассиси - 2 Шуъбаи молия ва хоҷагӣ Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ (минбаъд сармутахассиси шуъба).

2.  Мансаби мазкур тибқи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон ба мансабҳои категорияи панҷум мансуб аст.

3. Ишғолкунандаи мансаби мазкур ба Сардори Шуъбаи молия ва хоҷагӣ ва директори Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад.

4. Дар давраи муваққатан ҳозир набудани сармутахассис, иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии ӯ ба мутахассиси пешбари Шуъба вогузор карда мешавад.

5.  Сармутахассиси - 2   ба роҳбарони воҳидҳои сохтории шуъба, сохторҳои ҳудудии он, воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ (ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот) ҳамкорӣ менамояд.

 

                                         II. Талаботи тахассусӣ

 

1. Сармутахассиси - 2 дар асоси озмун бо Фармоиши директори Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо риояи талаботҳои тахассусии зерин ба мансаб таъин карда мешавад:

- донистани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии сармутахассиси шуъбаро ба танзим медароранд;

- донистани муқаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, таъриху фарҳанг, як забони хориҷӣ;

 - донистани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

 - мавҷудияти дониши зарурӣ ва баҳисобгирии хуби муҳосибӣ дар раванди кор;

 - малакаи хуби муошират, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

 - на камтар аз як маротиба дар се сол баланд бардоштани тахассусии касбӣ;

 - таҳсилоти олии касбӣ (ба таҳсилоти олии иқтисодӣ ва молияву аудитӣ бартари дода мешавад);

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи панҷум  ё 3  сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ,  меҳнатӣ;

 - кор карда тавонистан бо компютер ва донистани воситаҳои алоқаи электронӣ.

                      

                   III. Ӯҳдадориҳои мансабии сармутахассиси -2

 

   1.  Сармутахассиси - 2 дорои ӯҳдадориҳои зерин мебошад;

- лоиҳаҳои санадҳои меъёрии хуқуқии ба фаъолияти Шуъба дахлдоштаро дар якҷоягӣ бо кормандони Шуъба таҳия менамояд;

- лоиҳаи санадҳои меъёри хуқуқии Чумҳурии Точикистонро, ки аз тарафи дигар мақомоти давлатӣ барои мувофиқа пешниҳод карда шудаанд, мустақилона ё дар якҷоягӣ бо кормандони Шуъба баррасӣ намуда, хулоса омода менамояд;

- нақшаҳои кории Шуъба, ҳисоботҳои семоҳа, нимсола, нуҳмоҳа ва солонаи фаъолияти худ ва Шуъбаро таҳия намуда дар муҳлатҳои муқарраргардида ба роҳбарияти Агентӣ  пешниҳод менамояд;

-  ҳисоботҳои молиявиро дар самти кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ, марказҳои будубоши рӯзона,  дар семоҳа, нимсола, нуҳ моҳа ва солона ҷамъбаст намуда оиди натиҷаҳои он ба директории Агентӣ гузориш медиҳад;

- ҳимояи манфиатҳои Агентӣ аз ҷумла молия, иқтисод, андоз ва дигар идораҳо, ки шуъба ваколатдор мебошад;

- иштирок дар санҷиши фаъолияти молиявию хоҷагидории сохторҳои зертобеъ, ки фаъолияти тарҳрезию молиявии онҳо дар давраи ҳисоботи манфи арзёби гардидааст, расонидани кӯмакҳои методи ва ёрии амали расонидан, инчунин оид ба натиҷаҳои он пешниҳод намудани гузориш унвонии директори Агентӣ;

- назорати мунтазами истифодабарии маблағҳои буҷетӣ ва дигар корҳои вобаста ба Агентӣ;

- таҳия ва тайёр намудани супоришотҳои пули дар самти ҳифзи иҷтимоии мақомоти Агентӣ;

- ҷамъовари намудани ҳисоботҳои оморӣ аз мақомоти Агентӣ ва дар якҷояги бо ҳисоботи омории дастгоҳи маркази супоридани он ба мақомоти омор;

- ташкили ҳисоботи  муҳосибӣ ва назоратӣ, таҳлили фаъолияти молиявӣ хоҷагидории ташкилоту муассисаҳои  зертобеъ;

- санҷиши  истифодабарии мақсадноки маблағҳои буҷетӣ ва назорати доимӣ дар ҳамаи сохторҳо;

- бақайдгирии супоришотҳои пулӣ ва назорати хароҷоти маблағҳо;

- дигар ваколатҳои Шуъба, супоришҳои Сардори Шуъбаро иҷро менамояд;

 

                         IV. Хуқуқҳои сармутахассиси -2

 

1.  Сармутахассиси -2 дорои хуқуқҳои зерин мебошад:

 - дар баррасии масъалаҳои ба фаъолияти Шуъба дахлдошта ва қабули қарор, аз руи онҳо иштирок намояд;

- маводҳои дар ихтиёри Шуъба қарордоштаро омузад;

- бо тартиби муқарраргардида аз мақомоти дахлдор маълумот ва маводҳои барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ заруриро талаб карда гирад;

- барои бартараф намудани камбудиҳои фаъолияти сохторҳои зертобеъ оид ба лоиҳаҳои буҷет, харҷномаҳои хароҷотӣ, басти воҳидҳои корӣ ва дигар корҳои тарҳрезиву молиявӣ таклиф пешниҳод намояд;

- ҷаласаҳо, машваратҳо ва дигар чорабиниҳоро, ки ба фаъолияти Шуъба дахл доранд, ташкил ва гузаронад;

- ҷиҳати таҳким ва тағйир додани сохтори Шуъба ва ҳайати кории он ба Сардори Шуъба таклиф пешниҳод намояд;

- дар бораи таҳияи ворид намудани тағйироту иловаҳо дар самти баҳисобгирии муҳосибӣ ва дигар корҳои ба Шуъба тааллукдошта ба Сардори Шуъба таклиф пешниҳод намояд;

2. Сармутахассиси - 2 дорои дигар ҳуқуқҳое мебошад, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини намудааст.

 

                            V.  Масъулияти сармутахассиси - 2

 

1. Сармутахассиси - 2 дорои чунин масъулиятҳо мебошад:

- барои пешниҳод накардани маълумоти дуруст ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ, тартиб додан ва пешбурди делои шахсии худ;

- мавҷудияти мамониятҳои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ҳангоми таъин намудан ба мансаб ва дар мансаб будан;

-  барои риоя накардани маҳдудиятҳое, ки мувофиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» муқаррар карда шудаанд;

- барои риоя накардани талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо;

- барои пешниҳод накардани Эъломияҳо оид ба андоз аз даромад ва оид ба вазъи амволи дар муҳлатҳои муқарраргардида;

- барои сари вақт ва ё ба таври дахлдор иҷро накардани вазифаҳои Шуъба ва уҳдадориҳои мансаби, риоя накардани интизоми меҳнат ва қоидаҳои тартиботи дохилӣ;

- барои ошкор намудани сирри хизматӣ, давлатӣ ва дигар сирре, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда мешавад;

- барои истифодаи ғайримақсаднок ва нобуд сохтани воситаҳои алокаи электронӣ ва дигар моликияти давлатӣ, ки барои ӯҳдадориҳои мансаби вобаста карда шудаанд;

- дигар масъулияте, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар  намудааст.

2. Сармутахассиси - 2 барои иҷро накардан  ва ё ба таври дахлдор иҷро накардани ӯҳдадориҳои мансабӣ, истифодаи ғайримақсаднок ва нобуд сохтани моликияти барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ вобастакардашуда тибқи қонунгузорӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

 

VI. Муқаррароти хотимавӣ

 

1. Ҳангоми таҷдиди Шуъба ва дигар ҳолатҳое, ки боиси тағйир ёфтани Дастурамали мансабии Сардори Шуъба мегардад, Дастурамали мансабии мазкур аз нав таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

2. Нусхаи якуми Дастурамалҳои мансабӣ баъди тасдиқ дар Бахши кадрҳо ва корҳои махсус нигоҳ дошта мешавад. Нусхаи дуюмро шуъбаи мазкур баъди гарифтани имзо ва нишон додани ному насаб дар китоби бақайдгирии Дастурамалҳои мансабӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ ба хизматчии давлатӣ, маъмурӣ месупорад.

3. Ба хизматчии давлатие, ки дар оянда ба мансаби мазкур таъин мешавад, Дастурамали мансабӣ ба чунин тартиб супорида мешавад.

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

                                                                      

                                                                              

 

 

                                                                

                                                                                                                Бо қарори Шурои  машваратии

                                                                                                     Агентии давлатии ҳифзи

                                                                                              иҷтимоии аҳолӣ 

                                                                                                                     аз  «____»  ________2014, №___

                                                                                                    тасдиқ шудааст. 

                                                                

                                                                                                                              

                                                                              

                                                                              

 

                                       Дастурамали

 

мансабии Сармутахассиси   - 3  Шуъбаи молия ва хоҷагии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

 

                                          I.  Муқарароти умумӣ                                                 

 

1. Номи мансаб - Сармутахассиси - 3 Шуъбаи молия ва хоҷагӣ Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ (минбаъд - сармутахассиси  - 3 Шуъба).

2.   Мансаби мазкур тибқи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон ба мансабҳои категорияи панҷум мансуб аст.

3. Ишғолкунандаи мансаби мазкур ба Сардори Шуъбаи молия ва хоҷагӣ ва директори Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад.

4. Дар давраи муваққатан ҳозир набудани сармутахассис, иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии ӯ ба мутахассиси пешбари Шуъба вогузор карда мешавад.

5.  Сармутахассис  - 3  ба роҳбарони воҳидҳои сохтории Шуъба, сохторҳои ҳудудии он, воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ (ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот) ҳамкорӣ менамояд.

 

                                         II. Талаботи тахассусӣ

 

1. Сармутахассиси  - 3 аз тарафи директори Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо риояи талаботҳои тахассусии зерин ба мансаб таъин карда мешавад:

- донистани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии сармутахассиси Шуъбаро ба танзим медароранд;

- донистани муқаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, таъриху фарҳанг, як забони хориҷи;

 - донистани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

 - мавҷудияти дониши зарурӣ ва баҳисобгирии хуби муҳосибӣ дар раванди кор;

 - малакаи хуби муошират, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

 - на камтар аз як маротиба дар се сол баланд бардоштани тахассусии касбӣ;

 - таҳсилоти олии касбӣ (ба таҳсилоти олии иқтисоди ва молияву аудитӣ бартари дода мешавад);

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи панҷум  ё 3  сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ  меҳнатӣ;

 - кор карда тавонистан бо компютер, донистани воситаҳои электронӣ;

                       

                   III. Ӯҳдадориҳои мансабии Сармутахассиси  - 3

 

- рохбарӣ, нигоҳдорӣ ва ҷобаҷогузории амволи давлатӣ дар дастгоҳи марказии Агентӣ.

- истифодаи бинои маъмурии Агентиро дар асоси тартиботи муқарраргардида ба роҳ мемонад.

- кормандони дастгоҳи маркази Агентиро бо маводҳои конселярӣ, хоҷагидорӣ ва дигар таҷхизотҳо таъмин намояд.

- тоза кардани бинои маъмурӣ, ҳолати бехатарии зидди сухторро дар бинои маъмурӣ назорат мебарад.

- дар гузаронидани таъмир иштирок мекунад ва иҷрои бо сифати корро назорат мебарад.

- дар кабудизоркунии атрофи бино роҳбарӣ намуда, дар рӯзҳои ид дар бинои маъмурӣ овезаҳои идонаро ташкил мекунад.

- барои аз эътибор соқит намудан санади маводҳое, ки мӯҳлати хизматашон тамомшуда ва корношоям гаштани онҳоро тартиб дода, ба роҳбарияти Агентӣ дар асоси тартиби муқарраргардида пешниҳод менамояд.

- таъмини қувваи барқ, асбобҳои гармидиҳанда, маркази гармидиҳиро назорат мебарад.

- оиди таъмини алоқаи телефонӣ дар утоқҳои корӣ масъул мебошад.

- аз сохторҳои зертобеъ маълумотҳоро оиди ободонӣ ва кабудизоркунӣ талаб намуда, ҷамъбаст менамояд.

- дар хариди маводҳо иштирок менамояд.    

 

                       

                            

IV. Хуқуқҳои Сармутахассиси  - 3

 

1.  Сармутахассиси  - 3 дорои ҳуқуқҳои зерин мебошад:

 - дар баррасии масъалаҳои ба фаъолияти шуъба дахлдошта ва қабули қарор, аз руи онҳо иштирок намояд;

- маводҳои дар ихтиёри шуъба қарордоштаро омузад;

- бо тартиби муқарраргардида аз мақомоти дахлдор маълумот ва маводҳои барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансаби заруриро талаб карда гирад;

- чаласаҳо, машваратҳо ва дигар чорабиниҳоро, ки ба фаъолияти Шӯъба дахл доранд, ташкил ва гузаронад;

- чиҳати таҳким ва тағйир додани сохтори Шуъба ва ҳайати кории он ба мудири Шуъба таклиф пешниҳод намояд;

- дар бораи таҳияи ворид намудани тағйироту иловаҳо дар самти баҳисобгирии муҳосиби ва дигар корҳои ба Шуъба тааллуқдошта ба мудири Шуъба таклиф пешниҳод намояд;

2. Сармутахассиси  Шуъба дорои дигар ҳуқуқҳое мебошад, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст.

 

                           V.  Масъулияти Сармутахассиси   - 3

 

1. Сармутахассиси   - 3 дорои чунин масъулиятҳо мебошад:

- барои пешниҳод накардани маълумоти дуруст ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ, тартиб додан ва пешбурди делои шахсии худ;

- мавҷудияти мамониятҳои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ҳангоми таъин намудан ба мансаб ва дар мансаб будан;

-  барои риоя накардани маҳдудиятҳое, ки мувофиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» муқаррар карда шудаанд;

- барои риоя накардани талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо;

- барои пешниҳод накардани Эъломияҳо оид ба андоз аз даромад ва оид ба вазъи амволи дар муҳлатҳои муқарраргардида;

- барои сари вақт ва ё ба таври дахлдор иҷро накардани вазифаҳои Шуъба ва ӯҳдадориҳои мансабӣ, риоя накардани интизоми меҳнат ва қоидаҳои тартиботи дохилӣ;

- барои ошкор намудани сирри хизматӣ, давлатӣ ва дигар сирре, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда мешавад;

- барои истифодаи ғайримақсаднок ва нобуд сохтани воситаҳои алокаи электронӣ ва дигар моликияти давлатӣ, ки барои ӯҳдадориҳои мансабӣ вобаста карда шудаанд;

- дигар масъулияте, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар  намудааст.

2. Сармутахассиси  Шуъба барои иҷро накардан  ва ё ба таври дахлдор иҷро накардани ӯҳдадориҳои мансабӣ, истифодаи ғайримақсаднок ва нобуд сохтани моликияти барои иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ вобастакардашуда тибқи қонунгузорӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

 

                                       VI. Муқаррароти хотимавӣ

 

1. Ҳангоми таҷдиди Шуъба ва дигар холатҳое, ки боиси тағйир ёфтани Дастурамали мансабии Сардори Шуъба мегардад, Дастурамали мансабии мазкур аз нав таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

2. Нусхаи якуми дастурамалҳои мансабӣ баъди тасдиқ дар Бахши кадрҳо ва корҳои махсус нигоҳ дошта мешавад. Нусхаи дуюмро Шуъбаи мазкур баъди гарифтани имзо ва нишон додани ному насаб дар китоби бақайдгирии дастурамалҳои мансабӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ ба хизматчии давлатӣ маъмурӣ месупорад.

3. Ба хизматчии давлатие, ки дар оянда ба мансаби мазкур таъин мешавад, Дастурамали мансабӣ ба чунин тартиб супорида мешавад.

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                              

 

                                                                                                                Бо қарори Шурои  машваратии

                                                                                  Агентии давлатии ҳифзи

                                                                      иҷтимоии аҳолӣ 

                                                                                           аз  «___»  ________2014, №___

                                                                              тасдиқ шудааст. 

   

                                                                               

                                                                          

 

                                       Дастурамали

 

мансабии мутахассиси пешбари  Шуъбаи молия ва хоҷагии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

 

                                          I. Муқарароти умумӣ

 

1. Номи мансаб - Мутахассиси пешбари Шуъбаи молияи Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ (минбаъд -  мутахассиси пешбар).

2. Мансаби мазкур тибқи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон ба мансабҳои категорияи шашум мансуб аст.

3. Ишғолкунандаи мансаби мазкур ба Сардори Шуъбаи молияи Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад.

4. Мутахассиси пешбар ба роҳбарони воҳидҳои сохтории Шуъба, сохторҳои ҳудудии он, воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ (ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот) ҳамкорӣ менамояд.

5. Дар давраи муваққатан ҳозир набудани мутахассиси пешбар, иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии ӯ ба зиммаи мутахассиси  Шуъба вогузор карда мешавад.

                                       

                                             II. Талаботи тахассусӣ

 

1.Мутахассиси пешбар дар асоси озмун бо Фармоиши директори Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо риояи талаботҳои тахассусии зерин ба мансаб таъин карда мешавад:

- донистани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмиллалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии мутахассиси пешбарро ба танзим медароранд;

- донистани муқаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, таъриху фарҳанг,  як забони хориҷӣ;

 - донистани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

 - мавҷудияти дониши зарурӣ, баҳисобгирии муҳосибӣ дар  раванди кор;

 - малакаи хуби муошират, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

 - на камтар аз як маротиба дар се сол баланд бардоштани тахассусии касбӣ;

 - таҳсилоти олии иқтисодӣ ва молиявӣ -  аудитӣ;

 -  1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ дар мансабҳои категорияи шашум;

- кор карда тавонистан бо компютер ва воситаҳои электронӣ.

                      

                   III. Ӯҳдадориҳои мансабии мутахассиси пешбар

 

- лоиҳаҳои санадҳои меъёрии хуқуқии ба фаъолияти кори худ таалуқдоштаро дар якҷояги бо кармандони Шуъба  таҳия менамояд;

- лоиҳаи санадҳои меъёри хуқуқии Чумҳурии Точикистонро, ки аз тарафи дигар мақомоти давлати барои мувофиқа пешниҳод карда шудаанд, мустақилона ё дар якҷоягӣ бо кормандони Шуъба баррасӣ намуда, хулоса омода менамояд;

- мутахассиси пешбар бо сохтори воҳидҳои кории Шуъба ва дигар сохторҳои зертобеъ ҳамкорӣ менамояд;

- ҳисоб намудани музди маоши кормандон, тайёр намудани супоришотҳои пулӣ ва таҳлили молиявии хароҷоти маблағҳои Дастгоҳи марказӣ,  ҳисобу китоби нафақа, кӯмакпулиҳо инчунин тайёр ва пешниҳод намудани ҳисоботҳои моҳона, семоҳа, нимсола ва солона ба мақомоти андоз ва суғуртаи иҷтимоӣ;

 - бақайдгирии супоришотҳои пулӣ ва таҳлили ҳарвақтаи хароҷоти маблағҳо дар самти музди маош;

- таҳияи Барномаҳо барои нигоҳдории дастгоҳи идора, пешгири кардани натиҷаҳои манфии фаъолияти хоҷагӣ ва пайдо намудани захираҳои дохилии хоҷагӣ ва таъмини устувори молия;

- тибқи супориш иштирок дар санҷиши фаъолияти молиявию хоҷагидории сохторҳои зертобеъ, ки фаъолияти тарҳрезию молиявии онҳо дар давраи ҳисоботи манфӣ арзёби гардидааст, расонидани кӯмакҳои методӣ ва ёрии амалӣ расонидан, инчунин оиди натиҷаҳои он пешниҳод намудани гузориш ба директори Агентӣ;

- таҳия ва ҷавоб гардонидан ба мактубҳои воридгардида ба шуъба;

- дигар ваколатҳои Шуъба, супоришҳои Сардори Шуъбаро  иҷро менамояд;

 

              

 

 

 

                       

                             IV. Ҳуқуқҳои мутахассиси пешбар.

 

1.  Мутахассиси пешбар дорои хуқуқҳои зерин мебошад:

 - дар баррасии масъалаҳои ба фаъолияти Шуъба дахлдошта ва қабули қарор, аз руи онҳо иштирок намояд;

- маводҳои дар ихтиёри Шуъба қарордоштаро омузад;

- бо тартиби муқарраргардида аз мақомоти дахлдор маълумот ва маводҳои барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ заруриро талаб карда гирад;

- барои бартараф намудани камбудиҳои фаъолияти сохторҳои зертобеъ дар самти музди маош ва дигар корҳои тарҳрезиву молиявӣ таклиф пешниҳод намояд;

- дар ҷаласаҳо, машваратҳо ва дигар чорабиниҳоро, ки ба фаъолияти Шуъба дахл доранд, иштирок намояд;

2. Мутахассиси пешбар дорои дигар ҳуқуқҳое мебошад, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст.

                        

                          V. Масъулияти  мутахассиси  пешбар

 

1. Мутахассиси пешбар дорои чунин масъулиятҳо мебошад:

- барои пешниҳод накардани маълумоти дуруст ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ, тартиб додан ва пешбурди делои шахсии худ;

- мавҷудияти мамониятҳои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ҳангоми таъин намудан ба мансаб ва дар мансаб будан;

-  барои риоя накардани маҳдудиятҳое, ки мувофиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» муқаррар карда шудаанд;

- барои риоя накардани талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо;

- барои пешниҳод накардани Эъломия оид ба андоз аз даромад ва Эъломия оид ба вазъи амволии хизматчии давлатӣ дар муҳлатҳои муқарраргардида;

- барои сари вақт ва ё ба таври дахлдор иҷро накардани вазифаҳои Шуъба ва уҳдадориҳои мансаби, риоя накардани интизоми меҳнат ва қоидаҳои тартиботи дохилӣ;

- барои ошкор намудани сирри хизматӣ, давлатӣ ва дигар сирре, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда мешавад;

- барои истифодаи ғайримақсаднок ва нобуд сохтани воситаҳои алокаи электронӣ ва дигар моликияти давлатӣ, ки барои ӯҳдадориҳои мансабӣ вобаста карда шудаанд;

- дигар масъулияте, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар  намудааст.

2. Мутахассиси пешбар   барои иҷро накардан  ва ё ба таври дахлдор иҷро накардани ӯҳдадориҳои мансабӣ, истифодаи ғайримақсаднок ва нобуд сохтани моликияти барои иҷрои уҳдадориҳои мансабӣ вобастакардашуда тибқи қонунгузорӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.                                   

 

                                     VI. Муқаррароти хотимавӣ

 

1. Ҳангоми таҷдиди Шуъба ва дигар ҳолатҳое, ки боиси тағйир ёфтани Дастурамали мансабии Сардори Шуъба мегардад, Дастурамали мансабии мазкур аз нав таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

2. Нусхаи якуми Дастурамалҳои мансабӣ баъди тасдиқ дар Бахши кадрҳо ва корҳои махсус нигоҳ дошта мешавад. Нусхаи дуюмро Шуъбаи мазкур баъди гарифтани имзо ва нишон додани ному насаб дар китоби бақайдгирии Дастурамалҳои мансабӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ ба хизматчии давлатӣ, маъмурӣ месупорад.

3. Ба хизматчии давлатие, ки дар оянда ба мансаби мазкур таъин мешавад, Дастурамали мансабӣ ба чунин тартиб супорида мешавад.

 

 

 

 

 

                                                            Бо қарори Шурои  машваратии

                                                               Агентии давлатии ҳифзи           

                                      иҷтимоии аҳолӣ

                                                                    аз  «____»  ________2014  , №___

                                          тасдиқ шудааст. 

                                                                                    

                                                                                     

 

                                                                                 

                                                                             

                                       Дастурамали

мансабии мутахассиси  Шуъбаи молия ва хоҷагии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

 

I.                  Муқарароти умумӣ

      

1. Номи мансаб - Мутахассиси Шуъбаи молия ва хоҷагии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ (минбаъд - мутахассис).

2. Мансаби мазкур тибқи Феҳристи мансабҳои давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон ба мансабҳои категорияи ҳафтум мансуб аст.

3.Мутахассиси Шуъба ба роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказии Агентӣ ва  сохторҳои зертобеи он, шуъба/бахшҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ (ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот) ҳамкорӣ менамояд.

4. Ишғолкунандаи мансаби мазкур ба Сардори Шуъба тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад.

 

                                         II. Талаботи тахассусӣ

 

1.Мутахассис дар асоси озмун бо Фармоиши директори Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо риояи талаботҳои тахассусии зерин ба мансаб таъин карда мешавад:

- донистани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иҷрои ӯҳдадориҳои мансабии мутахассис ба танзим медароранд;

- донистани муқаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, таъриху фарҳанг,  як забони хориҷӣ;

 - донистани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

 - мавҷудияти дониши зарурӣ ва баҳисобгирии муҳосибӣ дар раванди кор;

 - малакаи хуби муошират, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

 - на камтар аз як маротиба дар се сол баланд бардоштани тахассусии касбӣ;

 - таҳсилоти олии касбӣ ё миёнаи касбӣ (ба таҳсилоти миёнаи касбӣ ё олии иқтисодӣ ва молияву аудитӣ бартари дода мешавад);

  дар мансабҳои категорияи ҳафтум  1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

- кор карда тавонистан бо компютер ва донистани воситаҳои алоқаи электронӣ.

                      

                   III. Ӯҳдадориҳои мансабии мутахассис

 

- лоиҳаҳои санадҳои меъёрии хуқуқии ба фаъолияти Шуъба дахлдоштаро дар якҷоягӣ бо кормандони Шуъба таҳия менамояд;

- лоиҳаи санадҳои меъёри хуқуқии Чумҳурии Точикистонро, ки аз тарафи дигар мақомоти давлати барои мувофиқа пешниҳод карда шудаанд, мустақилона ё дар якҷоягӣ бо кормандони Шуъба баррасӣ намуда, хулоса омода менамояд;

- мутахассис бо сохтори воҳидҳои кории Шуъба, дигар сохторҳои зертобеъ ҳамкорӣ менамояд;

- баҳисобгирии молу амволи корхона, кушодани китобҳои гардиши молу амвол, таҳлил ва муайян намудани камомад ва зиёдомади онҳо;

- тибқи супориш иштирок дар гӯзаронидани ҳисобрасии молу амволи кархона;

-таҳияи Барномаҳо барои нигоҳдории дастгоҳи идора, пешгири кардани натиҷаҳои манфии фаъолияти хоҷагӣ ва пайдо намудани захираҳои дохилии хоҷагӣ ва таъмини устувори молия;

- тибқи супориш иштирок дар санҷиши фаъолияти молиявию хоҷагидории сохторҳои зертобеъ, ки фаъолияти тарҳрезию молиявии онҳо дар давраи ҳисоботи манфӣ арзёби гардидааст, расонидани кӯмакҳои методӣ ва ёрии амалӣ расонидан инчунин оиди натиҷаҳои он пешниҳоди гузориш ба директори Агентӣ;

- тайёр намудани супоришотҳои пулӣ дар самти нигоҳдории дастгоҳи марказии Агентӣ ва кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ;

- аз шахсони масъули Агентӣ ҳисоботҳои моҳонаи молу амволро қабул намуда оиди натиҷаҳои манфии он ба сардори Шуъба таклифу пешниҳодҳо омода менамояд;

- дигар ваколатҳои Шуъба, супоришҳои Сардори Шуъбаро иҷро менамояд;

 

                                           

                                IV. Ҳуқуқҳои мутахассис

 

1.  Мутахассис дорои ҳуқуқҳои зерин мебошад:

 - дар баррасии масъалаҳои ба фаъолияти Шуъба дахлдошта ва қабули қарор, аз руи онҳо иштирок намояд;

- маводҳои дар ихтиёри Шуъба қарордоштаро омузад;

- бо тартиби муқарраргардида аз мақомоти дахлдор маълумот ва маводҳои барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ заруриро талаб карда гирад;

- барои бартараф намудани камбудиҳои фаъолияти дастгоҳи марказӣ дар самти харидории молу амвол, аз эътибор соқит намудани онҳо  ва дигар корҳои тарҳрезиву молиявӣ таклиф пешниҳод намояд;

- дар ҷаласаҳо, машваратҳо ва дигар чорабиниҳо, ки ба фаъолияти Шуъба дахл доранд, иштирок намояд;

2. Мутахассис дорои дигар ҳуқуқҳое мебошад, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст.

                                                                     

                           V. Масъулияти  мутахассис

 

1. Мутахассис дорои чунин масъулиятҳо мебошад:

- барои пешниҳод накардани маълумоти дуруст ҳангоми қабул ба хизмати давлатӣ, тартиб додан ва пешбурди делои шахсии худ;

- мавҷудияти мамониятҳои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ҳангоми таъин намудан ба мансаб ва дар мансаб будан;

-  барои риоя накардани маҳдудиятҳое, ки мувофиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» муқаррар карда шудаанд;

- барои риоя накардани талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо;

- барои пешниҳод накардани Эъломияҳо оид ба андоз аз даромад ва оид ба вазъи амволи дар муҳлатҳои муқарраргардида;

- барои сари вақт ва ё ба таври дахлдор иҷро накардани вазифаҳои Шуъба ва ӯҳдадориҳои мансабӣ, риоя накардани интизоми меҳнат ва қоидаҳои тартиботи дохилӣ;

- барои ошкор намудани сирри хизматӣ, давлатӣ ва дигар сирре, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда мешавад;

- барои истифодаи ғайримақсаднок ва нобуд сохтани воситаҳои алоқаи электронӣ ва дигар моликияти давлатӣ, ки барои ӯҳдадориҳои мансабӣ вобаста карда шудаанд;

- дигар масъулияте, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар  намудааст.

2. Мутахассис барои иҷро накардан  ва ё ба таври дахлдор иҷро накардани ӯҳдадориҳои мансабӣ, истифодаи ғайримақсаднок ва нобуд сохтани моликият барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ вобаста кардашуда тибқи қонунгузорӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.   

 

                                         VI. Муқаррароти хотимавӣ

1. Ҳангоми таҷдиди Шуъба ва дигар холатҳое, ки боиси тағйир ёфтани Дастурамали мансабии Сардори Шуъба мегардад, Дастурамали мансабии мазкур аз нав таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

2. Нусхаи якуми Дастурамалҳои мансабӣ баъди тасдиқ дар Бахши кадрҳо ва корҳои махсус нигоҳ дошта мешавад. Нусхаи дуюмро Шуъбаи мазкур баъди гарифтани имзо ва нишон додани ному насаб дар китоби бақайдгирии Дастурамалҳои мансабӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои мансабӣ ба хизматчии давлатӣ, маъмурӣ месупорад.

 

3. Ба хизматчии давлатие, ки дар оянда ба мансаби мазкур таъин мешавад, Дастурамали мансабӣ ба чунин тартиб супорида мешавад.